hodnocení a klasifikace žáků

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
hodnocení a klasifikace žáků by Mind Map: hodnocení a klasifikace žáků

1. metody hodnocení

1.1. pedagogická diagnostika

1.1.1. didaktické testy

1.1.1.1. druhy

1.1.1.1.1. orientační

1.1.1.1.2. standardizované

1.1.1.2. jsou pedagogickou diagnostikou

1.1.2. pozorování, dotazování

1.1.3. koriguje nedostatky, potvrzuje úspěchy

1.1.4. přirozená motivace

1.1.5. plánuje další kroky

1.2. metoda systematického rozhodování

1.2.1. běžná metoda, každodenní práce učitele

1.2.2. pokud má být diagnostická, musí být jasný cíl a analýza

1.2.3. analyzuje se slovní projev, názory, postoje, vědomosti, zájmy, kresby, písemky, projekty...

1.2.4. sledují se vztahy ve třídě

2. ústní a písemné zkoušky

2.1. ústní

2.1.1. dělení

2.1.1.1. orientační

2.1.1.1.1. jak si žák osvojil látku?

2.1.1.1.2. bez klasifikace

2.1.1.2. klasifikační

2.1.1.2.1. náročnější

2.1.1.2.2. sleduje hloubku a šíři poznatků

2.1.2. učitel

2.1.2.1. zvládá techniku kladení otázek

2.1.2.2. předem promýšlí aby neztratil didaktický význam

2.1.2.3. zkouší skupinu i jednotlivce

2.1.2.4. atmosféra pozitivní

2.1.2.5. přistupuje individuálně, je lidský

2.2. písemné

2.2.1. náročné pro obě strany

2.2.2. zkouší se naráz více žáků ze stejného tématu

2.2.3. testují se vědomosti, dovednosti, pochopení, koncentrace, samostatnost, tvořivost, pečlivost, přesnost

3. hodnocení složitých výkonů

3.1. individuálizace

3.2. součinnost při tvorbě kritérií

3.3. modermí vyučování k němu tíhne

3.4. projekty, referáty, slohové práce.....

4. stanovení standardů

4.1. cílové standardy

4.2. evaluační (hodnotící) standardy

5. klasifikační metody

5.1. klasifikací (symbolem)

5.2. slovní

5.3. kombinace

6. role hodnocení

6.1. pro žáka

6.1.1. informuje žáka

6.1.2. motivuje k další činnosti

6.2. pro učitele

6.2.1. informuje o účinnosti metod

6.2.2. analýza vlastní práce

6.2.3. hlubší poznání žáků

6.3. pro rodiče

6.3.1. informace o učení i chování dítěte