Målgruppeanalyse Enlige ældre

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Målgruppeanalyse Enlige ældre by Mind Map: Målgruppeanalyse Enlige ældre

1. Kendskab og holdning til problemet

1.1. Mange er opmærksomme på at nogle er ensomme (Lone 73)

1.2. Mange er ensomme, grundet manglende information om aktiviteter

1.3. Varierer afhængigt af hvilket liv person tidligere har haft

1.4. Barriere som socialangst, er årsager til ensomheden

2. Sproglig tone

2.1. Formelt

2.2. Enkelt

2.3. Billedrigt

2.4. Appelform: Patos

3. Meninger og erfaring med budskabet

3.1. Stor behov for socialiseringen (Karen Munk´s forskningsprojekt)

3.2. Afhænger af den enkeltes oplevelser og motivation

3.3. Alle er bekendte med budskabet

4. Medium

4.1. Lokalaviser

4.2. Reklamer (busstopsteder)

4.3. Ældresagens-hjemmeside

4.4. Flyers, som bliver sendt direkte ud til modtagerens bopæl

4.5. (minus) Sociale medier

5. Målgruppens behov

5.1. Komme ud og omgås med ældre

5.2. Øge livskvaliteten