Onnistunut ohjauskohtaaminen -koulutus Ohjauksen tavoitteellisuus ja tuloksellisuus

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Onnistunut ohjauskohtaaminen -koulutus Ohjauksen tavoitteellisuus ja tuloksellisuus by Mind Map: Onnistunut ohjauskohtaaminen -koulutus   Ohjauksen tavoitteellisuus ja tuloksellisuus

1. Ryhmä 1

1.1. Tavoitteellisuus

1.1.1. Valtakunnallisesti tasalaatuinen ohjaus

1.1.2. Lainsäädäntö ja resurssit antavat suunnan toiminnalle

1.1.2.1. Aikaresurssi

1.1.2.2. Henkilöstömitoitus

1.1.2.2.1. Ohjattavan itse asettama tavoite

1.1.2.3. E-perusteet, ops, lops....

1.1.3. Urasuunnittelu

1.1.4. Itseohjaustuvuus

1.1.5. Laadukas ohjaus

1.1.6. Riittävä ohjaus

1.1.7. Välitavoitteet ja seuranta

1.2. Tuloksellisuus

1.2.1. Yksilö

1.2.1.1. Valmistuminen, työllistyminen

1.2.2. Yhteiskunta

1.2.2.1. Osallistuva kansalainen

1.2.3. Instituutio

1.2.3.1. Valmistuminen

1.2.3.2. Kvantitatiivinen tulostavoite

1.2.4. Ohjaaja

1.2.4.1. Kvalitatiivinen tulostavoite

2. Ryhmä 2

2.1. Tavoitteellisuus

2.1.1. Instituution asettama tavoite

2.1.2. Ohjaajan tavoite oman ammattitaitonsa kehittamiseksi (ohjauksen ammatillistaminen)

2.2. Tuloksellisuus

2.2.1. prosessin arvointi

2.2.1.1. Yksilon kasvu- ja oppimisprosessi

2.2.1.2. Yhteinen tyoskentely ohjausprosessin aikana

2.2.2. Tuotoksen arvionti

2.2.3. Viivastetty arviointi/palaute

2.2.4. Valiton arviointi/palaute

2.2.5. Tuloksellisuus instituution nakokulmasta

2.2.5.1. Työnjako oppilaitoksessa

2.2.5.2. Oppilaitoksen laatujärjestelmä

2.2.5.3. Rahoituksen määräytyminen esim. opiskelijoiden työllistymisen perusteella

3. Ryhmä 3

3.1. Tuloksellisuus

3.1.1. Arviointimittarit

3.1.1.1. Milloin?

3.1.1.1.1. Alkukartoitus

3.1.1.1.2. Väliarvio

3.1.1.1.3. Heti koulutuksen jälkeen

3.1.1.2. Kenen mittarit?

3.1.2. Ohjauksen eettisyys

3.1.2.1. Vastuu ja valta

3.1.3. Tulosta kenelle?

3.2. Tavoitteellisuus

3.2.1. Päämäärä

3.2.1.1. Opiskelupaikka, tutkinto, työpaikka?

3.2.2. Jatkuva kehittyminen

3.2.2.1. Verkosto-osaaminen

3.2.2.2. Yhdessä määritellyt tavoitteet

3.2.2.2.1. ohjattavan kuunteleminen

3.2.2.3. Jatkokoulutus

3.2.2.4. Jatkuva seuranta

3.2.2.5. Ohjaajan tiedonjano

3.2.3. Prosessinomaisuus Kiiretön kohtaaminen

3.2.4. Puitteet, säännöt ja rajaus Seuranta, arviointi ja kehitystyö

3.2.5. Instituution vs. yksilön tavoitteet

3.2.5.1. Yksilö asettaa tavoitteet

4. Ryhmä 4

4.1. Tavoitteellisuus

4.1.1. Huolellinen valmistautuminen

4.1.2. Merkityksellisyys ohjattavalle

4.1.3. Läsnäolo

4.1.4. Yhteinen päämäärä

4.1.5. Ohjattavan toimijuuden vahvistaminen

4.1.6. Tarvittaessa monitahoista yhteistyötä

4.1.7. Ohjattavan oman työskentelyn vahvistaminen

4.1.7.1. Vaihtoehtoiset ratkaisumallit

4.2. Tuloksellisuus

4.2.1. Päästään maaliin

4.2.2. Aikabudjetissa pysyminen

4.2.3. Ohjattavan oma vastuu prosessista

4.2.4. Resurssien hyödyntäminen maksimaalisesti

4.2.5. Hyvä palaute

4.2.6. Tapahtuu oppimista

4.2.7. Ohjattavan tyytyväisyys