Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Update Diversiteit by Mind Map: Update Diversiteit
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Update Diversiteit

Update Diversiteit 1 Juni

Aroosa

UCLA, Studenten komen op 11 Juni naar Amsterdam, ze blijven hier voor 4 weken, Dialoog programma, dat ze een duidelijke programma krijgen, tijdens Dialoog festivaal, 3 weken summercourse, Black Europe, Allemaal geregeld, Aanmelding, Essays, Logistiek informatie nog af wachten, Verblijf is wel een issue, eerst ging niet door, Project Vooruit, community service, dit gaat wel door, verblijf, niet, krijg geen contact met haar, alternatieven?, bureau internationalisering?, Carolien Holleman, 3 dagen, vrijdag,za,zo, 1,2,3 Juli, Amsterdam verkening, Hugo, Contact met Financiele afdeling van de VU, Ingrid, Onderwijs centrum, of zij meer kan vertellen over reis en dergelijk kan komen, rekening naar de Onderwijs Centrum, Kriijgen ze nog zakgeld, Studenten naar UCLA, Studenten werven, 2, het is nog niet duidelijk of het Juli of Augustus is, wij wachten nog voor antwoord voor van Juli, Eerst van 19 -29 Juni verwacht, 2 weken geleden was dit bekent voor mij geworden, dat is onhaalbaar, nog er mee bezig, Aanmeldingsbrief staat al klaar, Promotie wordt, EAN Conference, 2 dingen, alles te maken met de congres, Draaiboek, Door Ingrid gemaakt, Zalen geregeld, eten, 1 week van te voren wordt het allemaal besproeken, Studenten regelen, Mee Fon heb je nog verder vragen gesteld, vroeg of 6 studenten erbij kunnen regelen., zij komt zelf met 4, en wij hebben nog 2 van hier, New node, taken, balie, 2 studenten, vragenbank, zaalbenodigheden, Vraag van Gusta, Sociale programma 18-25 Juni, zelfde studenten als diegene door Mee Fon, Mee Fon komt 17 Juni, wij moeten er weten waneer ze komt, Receptie Maandag, Eten, Andre van Es, Komt, 18:45 zal zij er zijn, New node, Rosalie gebeld, praatje, iedereen welkom, brugerschap, diversiteit in de stadt, relatie/samenwerking met VU, EAN conferentie eindigd om 18:30, an KC 07, naar de Foyer, dan Andre van Es iedereen welkom, daarna doorgaan receptie, tot 20:30, Rene Smit is ook aanwezig, Marijke van der Wende, dean Amsterdam University College, gaat ook een praatje houden, Is het mogelijk om Rene en Marijke allebei om 19:00 aanwezig te hebben., Marijke is er vanaf 17:00-19:00, kan ze langer blijven?, nog andere uitnodigen, alle afdelingen, Isreal Palestina Studiereis, Flyer, Wali wil niet de flyer veranderen, Palestina vs Palestijnse gebieden, promotie, online, facebook event page, programma staat klaar, wordt door congres commissie af gemaakt

Hugo

Declaratie van Klaas Hendrikson

Flyer Isreal/Palestina, Rosanna bellen

logo van Noor en SIB op de website

SIB en Noor officieel in Dialoog

Hugo bezig met zijn verslag, aankomende week/2 op een laag pitje, wel bij alle vergaderingen, taken uitvoeren, niet meer dan dat

Ghezal

Decleraties van de Science and Religion, Anatolia moet nog binnen komen

Wali en de flyer voor Studiereis

Dialoog festival, Eten contract wordt getekend, mag niet meer dan 100 man, moet dan door de Vu geregeld wordt

Update Diversiteit 8 Juni

Gesprek met Wim

Wond is dicht

Revalidatie gaat langsaam, afspraken worden lastig te houden

na 6 weken bedoeling dat hij van de krukken af is en dan ook autorijen

EAN, Eten Rene Smit, Antoine Hemelrijk, decaan sociaal wetenschappen, Wim Jansen, Doel, Rene Smit kan dingen bespreken over beleids dingen, mensen van UCLA hem laten enthusiasmeren, geld ervoor, hou het klein, Agenda, focus op HRM, in Diversity, samenwerken mbt Research, UCLA, Charles, Chris, Abel, Wie nog meer?, Aroosa, Hugo, Wim misschien?, Uitnodiging voor 23 Juni, Geen workshop rooster, Wim gaat Miphon vragen, kijken waneer zijn workshop

KSV, hebben zij erkenning gevraagd bij de VU?, Wim is geneigd om positief te reageren, wel even vragen, Astrid Eikelijnstam

9 Juni komen wij langs met de team om gedag te zeggen en een update te geven

things Salmaan needs to do

Email Rene Smit, Appointment next Tuesday, which will go to bernard Rosenboom, rm.smit@dienst.vu.nl, Edwin Saas bellen, about getting some agenda points on, What in the email?, Make the appointment for Wednesday evening and Thursday, Keep it small, have 2 people there from, HRM, Wim, Research, Frans Kampsteeg, Ask him about the dates, Monday evening, Wednesday Dinner, Thursday afternoon 14:00, Thursday afternoon 16:00 onwards, About the meeting next week Wednesday

Vragen aan Wim, UCLA studenten naar de VU, Krijgen ze nog zakgeld

Check to see if Klaas Hendrikson has been paid already or not?

Update Carmen

EAN, bijeenkomst met team, alles samen besproken, hugo maakt programma voor studenten 1,2,3 Juli, Birgitte Dinklo beschikbaar voor, 20, 21

UCLA studenten komen 11e, zakgeld

Mijn contract is getekend, ze deden moelijk over OV chipkaart

Mijn eigen rooster, "vakantie" dagen, tentamens, 30 Juni, nog niet zeker, 5 Juli, 7 Juli, Training dagen, 12,13 14 Juli, FranklinCovey, Copenhagen, 27 Juli, 7 Augustus

Agenda Werkbijeenkomst

EAN conferentie, Uitnodigingen sturen voor 20 en 23 Juni, liefst vandaag, Afspraak met, ECHO, Congres commissie, Project Rene Smit, follow up on Budget, open Ochtenden 22 en23 Juni, Wat kunnen wij dan doen?, hugo toch bij Donderdag overleg aanwezig?, mensen van UCLA, waneer komen ze?, ze komen blijkbaar de 16e al

Dialoog Festival, uitnodigingen sturen naar alle, Promo beginnen

Isreal/Palestina, Uitgesteld, Afzeggende berichten naar mij sturen

Kamer, Bank, Koelkast, Magnetron

Aroosa, contract, tot en met Augustus

Vragen aan Wim

UCLA studenten naar de VU, Krijgen ze nog zakgeld

Hugo

Joris, in de IDEE week iets doen, Dit moet meer van de vereiningen, wil iets vanuit Dialoog, Is er daarvoor een budget?, blijkbaar wel, hoeveel is het?, 3 daagse programma voor UCLA studenten, gaat Hugo aan werken

Tugce

algemene vergadering, science and religion, evaluatie, suikerfeest, alvast beginen, wie het leuk vindt?, NSA, KSV, 7 Juli terug, wil dan beginnen vergaderen, Bijhouden welke organisatie aanwezig, formuleer, Beleidsdag, Eind augustus, Avond eten, mensen erbij

Aroosa

Geen programma volgende week voor Isreal/Palestina, annuleringskosten voor congreszaal

EAN, Miphong, 16 Juni, 11-13, Mary/ECHO, erbij, Rene Smit, is niet aanwezig woensdag avond, Andre van Es, speech, Diversiteit en gemeente Amsterdam, Opening, Marijke van der Wende

ghezal

Eten, 18:15, Leidseplein, dress code, netjes

KSNV, going to be invited to our dialoog vergadering

Dialoog festival, eten geregeld, Unilever, Ben en Jerry's, Ice tea, aankleding, banken, misschien de Basket vragen?

update Diversiteit 15 Juni

Carmen

UCLA Studenten hier, 600 E in totaal

Donderdag, vragen van te voren bedenken, interactief deel met post its zodat mensen vragen kunnen bedenken, na introductie, post its, on a wall, theme and group them, get the people from UCLA to use these questions to prepare their presentation, Carmen op de lijst zetten, Is Wim erbij?, Telefonisch met Jos over volgende week

maandag, Wim jansen neemt de ruimte van Rene Smit, Honours waar s'avonds, tijdens receptie, Is Marijk daarvoor benadert?, staat zij op de programma, wat is er met haar gebeurd, 14:00 uur!!, Opening, op de Flyer ?, is het aan Marijke uitgelegd

Contact met Stellenbosch, Aroosa, Zij komen naar de EAN conferentie

informeel moment met Rene Smit en UCLA, tijdstippe om dat te gaan organiseren, Salmaan gaat bellen

Amrani, Fotos

Wim

MeeFong, Rene Smit was verhinderd om te conferentie geopened, Marijke van der Wende zou dat gaan doen, Openen, Keynote, Dit was terug gedrongen naar een opening met inhoud, 7 weken geleden, Mondelin via Wim, vorige keer in Amsterdam, in Mei, Aroosa was erbij, Email, wordt doorgestuurd, EAN hebben niet de programma aangepast, Ook geen contact met Marijke van der Wende, "Als zij geen formele afwijziging hebben, gaan zij het niet doen", Marijke, Voozitter van programma director bachelor onderwijs - diversiteits beleid, Ze gaat het wel doen, Actuele informatie over Diversity, Hester gaat dat sturen, Salmaan contact met Hester om dat te gaan doen, Programma wordt verandert, Rene Smit, Marijke, Met Mary Tupan, het moet wel!, maandag ligt er een programma met Marijke van der Wende, morgen zorgen dat het meefond

Wim Jansen, Bernard gevraagd om het boel opent s'avonds

Andre van Es, 19:00 ophalen, opvangen, goed gekomen

Aroosa

Mee Fong, meeting

receptie is geregeld, Andre van Es

Marijke van der Wende

ECHO, niet echt betrokken

Eten dinsdag, Casa 400?

Eten met UCLA, met Carmen checken

23 Juni, Uitnodiging, zijn eruit, Borrel, externe ?, voorkeur van iets anders, Gusta Fina, eurest?

studenten uitwisseling, gaat goed

Hugo

Studentenuitwisseling, concept voor dagen daarna, feedback daarop

Ghezal

vanavond eten, eten besteld

Dialoog Festival, PR plan

Tugce

EAN

Indeling van Student Assistenten

Update Diversiteit 17 Augustus

Wim en Salmaan

taakverdeling, Wim, inhoudelijk, Salmaan, Process begleiding, Verandering van

Aandachtspunten voor, Nu, komende tijd

Werkoverleg

Welke eventenementen

UCLA, wat ervaren de studenten daar, vragen of zij iet kunnen laten horen, Iets organiseren voor de UCLA mensen, verhaal te vertellen, Hoe gaan wij het continueren

Familiedag

Dialoog Iftar vanavond, Tugce/hugo, Over Dialoog, Salmaan, Over Ramadan en het gebed

IDEE week

Suikerfeest, 5 landen, New node

Isreal Palestina

Daria

VU Multicutucultural

Henk Vroom

Kernteam bespreking

toekomst van de afdeling

Summercourse, Promotie, aantal deelnemers?, onderdeel worden van andere faculteiten

Extra studenten assistent

Idea

Open Mic voor Dialoog

Update Diversiteit 24 Augustus

Suikerfeest

entertainment, capoiera, HSFN dance, surprise act: staat vast), Dutch Dholi, 225 E

Aanwezigheid, Jan pronk is confirmed, Lukt Jos het om te komen?, david Pinto

Eten, Recepten zijn af, VUmc wordt geregeld

Promotie, Flyers zijn klaar, Plan

familiedag

Testemonials, Mama Sana, Ghezal's mum

Promotie, Inschatting flyers per groep, facebook event page, Pitch bij studieadviseurs, 6 Okt, Congres coordinatie, foto voor de flyer, beeldmateriaal

Summercourse bespreking, fotograaf, promotieplan, Buddies voor promotie, alle deelnemers van de summercourse

Post event, Create an evaluation form

beleidsdag

structuur van de dag

wat willen wij bereiken?, commitment, daar over te hebben, Jaar agenda, sturctuur

presentaties voorbereiden

Zaal reserveren, Flipchart, post its, markers

Eten, Betalen?, Pizza's

Dialoog presenteert

28 Septemer

Uitnodiging, onderijs centrum, hele afdeling divesiteit, buddies, deelnemers summercourse

zaal nog reserveren

Isreal en Palestijnse gebieden

Seminar georganiseerd

Datum, ergen in oktober

student assistent

Daria, werkoverleg

Aroosa, afscheid?, kosten van haar reis, Decleraties van de studenten, bonnetjes van de studenten die hier zijn geweest, 600E per 2 weken

Vakantie

Tugce:, 31 Augustus, 3 September

Kamer

IT, langere kabel voor telefoon, nieuwe computers?

Koelkast

Magnetron

schoonmaken, handschoenen, alles reiniger, emmer

flesjes

Besprekingen met organisaties (en andere)

gehad, Aureus, Gulsah, Mashriq

geplaned, SIB, MFVU, Anatolia, VSSA, Noor

PR

nieuwe boekjes

website

huistyle, van dialoog posters

Representatieve kosten

New node

administratie

visitekaartjes

sportkaart

UCLA

Follow up studenten die naatoe zijn gegaan, verslag, presentatie, video

Evaluatie, UCLA naar VU, VU naar UCLA

Update 14 September

Reorganisatie

Definitief stuk afmaken over rol DIversiteit

Diversiteit valt nu onder Dienst StudentenZaken

Iedereen gaat in onze gang weg

Huisvestiging, Samen met andere studentenvereiniging

CvB, 2 Ton, 2012-2013

2012, Dialoog, Summercourse

Nieuwe RvB, Personeel, Huisvesting, Security

Dienst studentenzaken mogen iets zeggen over ons

Financiering, zoeken naar andere bronnen, misschien naar andere bronnen zoeken, Een student daarop zetten

Suikerfeest

Mama Sana gaat helpen met inkopen doen

VSSA, geen steun meer voor Dialoog, Veel gespreken gevoerd, Oude leden ten rade, Quincy ook ter rade, Koks

Moeders krijgen een cadeau, David Pinto moet hun speciaal hun benoemen

Vrijwilligers nodig, Anatolia, 6 man, Mashriq, Asra

Inschrijfing

Familiedag

Trekker, MFVU, EOS

Beleidsdag

Evaluation

Follow Up, Woensdag 5 oktober

Update Diversiteit 11 oktober

Gesprek met Carmen

verlofstuwmeer

coordinatie functie, whats left and how much to do

Hugo

Werkoverleg

Follow up Beleidsdag, samenwerkingsverband, procedure, eind document maken, einde voor het week?, Carmen, document over diversiteit, Dialoog wordt een onderdeel hiervan

Suikerfeest, evaluatie

Famliedag, Mensen die komen, dialoog, actie uitvoeren, buddies, summercourse

Isreal/Palestiijnse gebieden, Event, Reis, Janneke Steegman, onderzoeker bij VISO, heeft 1,5 jaar in Jerusalem gewerkt, Hugo zou het logistieke gedeelte, Daria inhoudelijk, Draaiboek, wanneer wat geregeld moet worden, 3 November, Event, Ergens in December, deadline inschrijvingen, Selectie

UCLA, Naar de VU, Vanaf de VU, betere programma voor studenten die hiernatoe komen

Zicht op Studenten Ass. Diversiteit, Mid Nov, Erna en Yvonne, Contracten van Hugo en Tugce verlengen?, 6 maanden extra, Projecten specifiek, UCLA, aparte student ass., Wim gaat Januari (waaschijnlijk) naar UCLA, samenwerking tussen UCLA en VU bespreken, Carmen, Document over diversiteits plan

dialoog teambuiding, weekend geplanned, 2,3,4 December

Update Diversiteit 27 okt

Familiedag

programma is rond

foto van de familie op de poster

Sprekers, Lex Bouter, Fatima E, New node

Bloemen

Isreal/Palestina

reis

dag

sylvia barech balatsie

toekomst dialoog

4 student assistenten, 2 dialogue, 2 voor aparte voor events

faculteit rechte, meer diversiteit, Berna, Latifa, assertieve studenten die goed kunne praten

UCLA

onderzoek gaat niet zo lekker

New node

Dialoog

Aureaus, Nieuwe VZ, Jamie doet Hugo

New node

Suikerfeest

Evaluatie, voorbereiding, voorlichting, programma

New node

Update Diversiteit 20 Juli

Suikerfeest

VUmc, Datums, 23 September, contact met Keuken, Suikerfeest, Teambuilding, Jeanet Delft, Opening krijgen binnen VUmc, Via MFVU?, vragen of zij de zaal kunnen regelen

Organisaties, Mashriq, zijn niet aanwezig tijdens de vergadering, zijn voortrekken, Contact met Asmaa, hoe gaat het binnen Mashriq?, op SIB rekenen?, Aureus, willen dat er meer autochtonen studenten, Iemand uitnodigen van Aureus die komt spreken, bekende cabariteur

Ideen, aantrekelijk maken, Sprekers, Organisaties, EOS, Antoine Heemrijk, Aureus, MFVU, Peter Nijkamp, 5 minuten

Andere opties voor zalen?, VU, Aula, KC 07, Foyer, Auditorium, Eten, moet via Eurest, Kerkzaal, OZW gebouw, Foyer zaal, Via INholland, Directeur van OZW

Vergadering met Rene Smit Maandag

Wie Komt, ISA, 2, Anatolia, 2, Zahra, Wim, Salmaan, Rene Smit zelf

Wie weten wij niet komt, Aroosa, Mashriq

Geschiedenis, georganiseerd nav discussie met ISA

Dialoog

Hindoe studeten Forum

Iftar Summercourse

Aureus, Suikerfeest

Volgende vergadering, 17 Augustus, Agenda punten, Subcommissie voor

mogelijk nieuwe studenten assistent

Daria, beginnen 1 September, Korte termijn

Berna, voor een langere tijd

Geld Zaken

Mensen, Marcel Blom, Silvia Brouwer

Waneer komt de geld terug?

Carmen hierover benaderen

Optie, een eigen potje, eigen bank rekening

OV

Tugce, moet 16 E elke keer betalen om hier na toe rijzen, met Carmen over hebben

Dialoog Festival

Vakantie

Salmaan, 27 Juli, 10 Augustus

VU UCLA

betalings bewijs, nummer die zij hebben gekregen

Vergaderingen

HSFN

Summercourse

Aureus