Digitális bennszülöttek és digitális bevándorlók

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Digitális bennszülöttek és digitális bevándorlók by Mind Map: Digitális bennszülöttek és digitális bevándorlók

1. Minden korábbi, az emberiség egészét érintő változás lényegesen lassabban mehetett végbe,

1.1. nyelv megjelenése - írás megjelenése - könyvnyomtatás feltalálása világháló térnyerése

2. internet és digitális eszközök térnyerése időben nagyon sűrített, gyors

2.1. több konfliktus

3. Palfrey és Gasser (2011) - a fiatalabb generáció digitális készségein van a hangsúly

3.1. CÉL: újonnan felfedezett sajátosságok figyelembe vételével eredményes pedagógiai gyakorlat kialakítása

3.2. nem a nyelvi címke a lényeg

4. Palfrey és Gasser 3 kritériumra szűkítik a foglmat

4.1. életkor

4.2. hozzáférés

4.3. digitális írástudás

5. Marc Prensky metaforája (2001)

5.1. egy érzés, amelyet sokan éreznek

5.2. A fiatalok komfortosabban bánnak a digitális technológiával, számukra könnyűnek, szórakoztatónak tűnik, nem igényel erőfeszítést

5.3. On the Horizon című lapban

5.4. sokak által megfigyelt generációs különbségek a középpontban

6. különbségük kulturális evolúció eredménye

6.1. emberiséget érintő változás, ami 1-2 generáció alatt ment végbe

6.2. A fiatalok komfortosabban bánnak a digitális technológiával

6.2.1. könnyűnek tűnik számukra

6.2.2. hasznosnak tartják

6.2.3. nem igényel erőfeszítést

6.2.4. a használat természetes és intuitív

6.3. kulturális evolúció szemléltetése

6.3.1. homo oralis

6.3.2. homo literalis

6.3.3. homo tipographicus

6.3.4. homo interneticus

7. Megfogalmazott kritikák

7.1. egzakt definíció és empíria hiánya

7.2. Kifejezés értelmezése lealacsonyító lehet

7.3. a digitális bennszülöttség nem veleszületett képességhalmaz

7.4. felmentve érezhetik magukat az idősebb generációk a digitális inkompetenciájukkal kapcsolatban

7.5. nem hidat, hanem szakadékot képez a generációk között

8. Digitális technológiákkal kapcsolatos attitűdökre vonatkoznak

8.1. értelmezhető

8.1.1. laikusok számára

8.1.2. a tudomány számára

8.1.3. a kettő összekeverése azonban nem szerencsés

8.2. legabszurdabb félreértése

8.2.1. bizonyos kor után születve tökéletes felhasználó

9. A fogalom sikerének bizonyítékai

9.1. Bill Gates hivatkozik rá

9.2. Rupert Murdoch beszédeiben használja

9.3. Harvardon külön intézetet alapítottak tanulmányozására

9.4. Bekerült a köztudatba