Digitális történetmesélés

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Digitális történetmesélés by Mind Map: Digitális történetmesélés

1. útmutató a digitális történetek összeállításához

1.1. megfelelő történet kiválasztása

1.2. történet felvázolása

1.3. figyelem felkeltése és fenntartása

1.4. egyedi nézőpont

1.5. világos megfogalmazás

1.6. változatos érzelmi tónus alkalmazása

1.7. tárgyilagos előadásmód

1.8. megfelelő ritmus és hangszín

1.8.1. a zene tempója

1.8.2. a kép vetítésének időtartama

1.8.3. beszéd és pásztázás sebessége

1.8.4. játék a csenddel és a zoomolással

1.8.5. gyorsítás, lassítás megfelelő módon és időben

2. A történetmesélés pozitív hatásai

2.1. kreativitás

2.2. hosszútávú emlékezet

2.3. figyelemfejlesztés

2.4. ismeretek és értékeke közvetítése

2.5. készségfejlesztés

2.5.1. mesélés által

2.5.2. internetszolgáltatásokkal kombinálva

3. történet definíció

3.1. magyarázat egyik formája

3.2. események, cselekmények, tapasztalatok leírása

3.3. régen: ismeretek, értékek közvetítése

3.4. ma: sokkal kevesebb szerep