ชายไทย อายุ 68 ปี

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ชายไทย อายุ 68 ปี by Mind Map: ชายไทย อายุ 68 ปี

1. liver cirrhosis with a 1.5 cm – nodule in the segment 6

2. บ่นปวดแผลผ่าตัด

3. -Alcoholic cirrhosis CTP 5 , childA -Post TB Bronchiectasis -Renal insufficiency

4. ผู้ป่วยบอกว่าปวดหนักบริเวณสีข้างด้านขวา

5. ขมวดคิ้ว แสดงสีหน้าเจ็บปวดขณะ off drain

6. ผู้ป่วยบอกว่านอนหลับๆตื่นๆ

7. Hepatocellularcarcinoma BCLC0

8. BT 36.1 ํC PR 70 /min สม่ำเสมอ RR 24 /min สม่ำเสมอ BP 120/70 mmHg

9. -Chronic AF-CHAD-VAS1

10. HR 79 /min ช้าสลับเร็ว ไม่สม่ำเสมอ

11. สามารถทำกิจวัตรประจำวันเองได้ แต่ต้องมีคนช่วยบ้างบางส่วน

12. หายใจตื้น เร็ว

13. น้ำหนัก 54.3 กก. ส่วนสูง 154 ซม. BMI 22.89 kg/m2

14. Bisacodyl

15. Omeprazole

16. เสียงลำไส้ 2 ครั้ง/นาที

17. กลัวอาการท้องอืด

18. เบื่ออาหาร

19. ดื่มน้ำเปล่า หลังรับประทานอาหาร และตอนกินยา

20. 4 วันหลังจากผ่าตัด อุจจาระ 1 ครั้ง

21. มีบาดแผลจากการผ่าตัดบริเวณหน้าท้อง midline ความยาว 4 นิ้ว และ lateral right ความยาว 5 นิ้ว บาดแผลแห้ง ไม่บวมแดง

22. ลิ้นมีฝ่า

23. มีอาการท้องอืด

24. ข้าวต้ม ปริมาณ ประมาณ 5 ช้อน

25. มีสีหน้าแสดงอาการเจ็บขณะลุกนั่ง

26. ไม่สุขสบายเนื่องจากปวดแผลผ่าตัด

27. มีโอกาสท้องผูกเนื่องจากเคลื่อนไหวร่างกายได้น้อย

28. หลังผ่าตัดวันแรก 18/11/60 WBC 13.26(4.5-10 x 103 /ไมโครลิตร) PMN 84.3(40-70 %) LYM P 4.7 (2-10 %)

29. เสี่ยงต่อการติดเชื้อเนื่องจากมีแผลผ่าตัดบริเวณหน้าท้อง

30. บอกว่ารู้สึกอ่อนเพลีย

31. สีหน้าไม่สดชื่น

32. มีอาการอ่อนเพลียและ มีภาวะไม่สมดุลของสารน้ำและอิเล็กโทรไลต์ เนื่องจากรับประทานอาหารและน้ำได้น้อย

33. มีโอกาสเกิดแผลในกระเพาะอาหาร เนื่องจากรับประทานอาหารไม่เพียงพอ