Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Menadžer by Mind Map: Menadžer

1. Razine

1.1. Top manager

1.2. Middle manager

1.3. Low manager

2. Aktivnosti

2.1. Računovodstvene

2.2. Tehničke

2.3. Financijske

2.4. Sigurnosne

2.5. Izvještajne

2.6. Održavanje sastanaka

2.7. Komercijalne

3. Uloge prema Mitsbergu

3.1. Uloga vođe

3.2. Informacijska

3.3. Reprezentativna

3.4. Uloga odluke

4. Uloge

4.1. Uloge odlučivanja

4.2. Informacijska

4.3. Interpersonalna