Cele i zamierzenia firmy

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Cele i zamierzenia firmy by Mind Map: Cele i zamierzenia firmy

1. Cele

1.1. Główne cele

1.1.1. jakość

1.1.1.1. produktów

1.1.1.2. usług

1.1.2. szybkość

1.1.2.1. wykonania

1.1.2.2. transportu

1.2. Cele szczegółowe

1.2.1. gromadzenie bazy klientów

1.2.1.1. współpraca długofalowa

1.2.2. pozyskiwanie znaczących zleceń

1.2.2.1. klient masowy

1.2.3. dbałość o prawidłową komunikację z klientem

1.2.4. dbałość o jakość produktów zamawianych oraz wytwarzanych

1.2.5. wysoka kultura obsługi klienta

1.2.6. dbałość o sprawność wykonania zlecenia

1.2.7. zbieranie opinii klientów

1.2.7.1. wyciąganie wniosków

1.2.7.1.1. wprowadzanie usprawnień

2. Zamierzenia

2.1. Bliższe

2.1.1. Poszerzenie zakresu usług

2.1.1.1. organizacja eventów

2.1.2. otwarcie siedziby stacjonarnej

2.1.2.1. możliwość odbioru osobistego

2.1.2.2. możliwość spotkań z klientem

2.2. Dalsze

2.2.1. Otwarcie kolejnej siedzimy

2.2.2. możliwość przesyłek międzynarodowych