Напрями міждисциплінарного супроводу дітей з особливими потребами в загальноосвітньому закладі з ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Напрями міждисциплінарного супроводу дітей з особливими потребами в загальноосвітньому закладі з інклюзивною формою навчання by Mind Map: Напрями міждисциплінарного супроводу дітей з особливими потребами в загальноосвітньому закладі з інклюзивною формою навчання

1. Співробітництво психолога з вчителем та асистентом вчителя

1.1. Участь у розробці індивідуального плану для дитини

1.2. Консультування педагогів

1.3. Формування психологічної готовності педагогів навчального закладу до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами

2. Співробітництво корекційного педагога з вчителем та асистентом вчителя

2.1. Участь у розробці індивідуальної програми розвитку дитини

2.2. Консультування педагогів

3. Співробітництво психолого-медико-педагогічних консультацій з навчальними закладами з інклюзивною формою навчання

3.1. Психолого-медико-педагогічні консультації є медичними установами системи науки і освіти України, які здійснюють консультативну, методичну, корекційно-розвивальну, психолого-педагогічну, прогностичну, аналітичну, профілактичну, просвітницьку діяльність.

3.1.1. Складання індивідуального плану

3.1.2. Обстеження дітей

3.1.3. Підготовка витягу з протоколу засідання ПМПК

3.1.4. Участь у роботі кнсультативно-педагогічної групи

3.1.5. Надання консультативно-методичної допомоги

3.1.6. Консультативний супровід функціонування спеціальних класів

4. Співробітництво соціального педагога з вчителем та асистентом вчителя в навчальному закладі з інклюзивною формою навчання

4.1. Інформування вчителя та асистента вчителя

4.2. Участь у розробці індивідуального плану для дитини

4.3. Консультуванняпедагогів

5. Співробітництво вчителя та асистента вчителя

5.1. Основні завдання асистента вчителя

5.1.1. Учатсть у розробці індивідуального підходу під час уроків

5.1.2. Забезпечення індивідуального підходу під час уроків

5.1.3. Адаптація змісту та методів навчання до можливостей дитини з особливими освітніми потребами (ООП)

5.1.4. Застосування додаткових заходів, систем для засвоєння потрібного матеріалу

5.1.5. Проведення додаткових занять з учнями

5.2. Напрями діяльності асистента вчителя

5.2.1. Систематичне вивчення можливостей потреб дитини

5.2.2. Педагогічно-корекційний супровід дитини

5.2.3. Співпраця асистента вчителя з батьками

5.2.4. Співпраця асистента вчителя з вчителем

5.3. Спільні дії вчителя та асистента вчителя

5.3.1. Обговорення та прогнозування очікуваних результатів

5.3.2. Обговорення окремих методів, технологій навчання та їх результати

5.3.3. Внесення необхідних змін до планів уроків

6. Співробітництво психолога та логопеда

6.1. Психолог та логопед входять до складу консультаційно-педагогічної групи, беруть участь у вирішення всіх питань освіти та соціалізаціі учнів з особливими освітніми потребами

6.2. Основні напрями співпраці психолога та логопеда

6.2.1. Оцінювання рівня психічного та мовленнєвого розвитку дитини та узгодження отриманих результатів;

6.2.2. Участь у складанні та реалізації індивідуальної програми розвитку дітей з ООП;

6.2.3. Планування та проведення спільних індивідуальних та групових занять;

6.2.4. Розробка програм психологоічної освіти педагогів навчального закладу з елементами логопедичної роботи;

6.2.5. Проведення консультацій з питань психологічних аспектів розвитку, навчання і виховання дітей, специфіки логопедичної роботи з дітьми з ООП для педагогів і батьків.

7. Співробітництво фахівців загальної та спеціальної освіти

7.1. Співпрацю фахівців у закладі з інклюзивною формою навчання слід розглядати як інструмент досягнення кінцевої мети - забезпечення навчальних досягнень та соціалізаціх дитини з ООП відповідно до її індивідуальних можливостей

7.2. Функції вчителів дефектологів і практичних психологів спеціальних навчальних закладів

7.2.1. Здійснення навчально-виховного процесу

7.2.2. Проведення спеціальних фронтальних та індивідуальних занять

7.2.3. Психолого-педагогічне вивчення та психокорекція особливості розвитку дітей з ООП

7.3. Завдяки співпраці вчителі та фахівці корекційної освіти отримують нові знаня та оволодіння новими уміннями створення команд, здійснення освітньої та розвивальної роботи.

7.4. Варіанти організації співпраці фахівців загальної та спеціальної освіти

7.4.1. Укладання відповідних угод

7.4.2. Формування груп навчальних закладів

7.4.3. Організація і співпраця зі спеціалістами ПМПК