Система освітніх послуг для дітей з особливостями психофізичного розвитку

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Система освітніх послуг для дітей з особливостями психофізичного розвитку by Mind Map: Система освітніх послуг для дітей з особливостями психофізичного розвитку

1. Система освітніх послуг у сфері управління Міністерства охорони здоров'я України

1.1. Спеціальні будинки дитини

2. Система освітніх послуг для дітей з особливостями психофізичного розвитку у сфері управлфння Міністерства соціальної політики України

2.1. Дитячі будинки інтернати

2.1.1. І профілю

2.1.2. ІІ профілю

2.1.3. ІІІ та ІV профілей

2.2. Центри соціальної реабілітації для дітей з інвалідністю

2.3. Реабілітаційні установи змішаного типу для дітей з інвалідністю

2.3.1. Top Priorities

2.3.2. Medium Priorities

2.3.3. Low Priorities

2.4. Реабілітаційні установи змішаного типу для інвалідів та дітей з інвалідністю з розумовою відсталістю

2.4.1. Top Priorities

2.4.2. Medium Priorities

2.4.3. Low Priorities

3. Система освітніх послуг для дітей дошкільного віку

3.1. Компенсуючого типу

3.1.1. Санаторні

3.1.2. Спеціальні

3.2. Комбінованого типу

3.3. Центри розвитку

4. Система освітніх послуг для дітей шкільного віку

4.1. Професійно-технічні заклади

4.2. Загальні навчальні заклади