Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Skatan by Mind Map: Skatan

1. Utseende

1.1. 50 cm

1.2. Svart och vit

1.3. Glänser grönt och blått

1.4. Lång svart stjärt

2. Förekomst

2.1. Stora del av världen

2.2. Nästan hela Sverige

2.3. Nära människor

2.4. Stannfågel

3. Boet

3.1. Pinnar och kvistar

3.2. Ofta tak

3.3. Rötter och jord

3.4. Skarpare hjälps åt

3.5. I träd

4. Föda

4.1. Allätare

4.2. Fågelägg

4.3. Döda djur

4.4. Insekter

4.5. Matrester

4.6. Växter

5. Fortplantning

5.1. 5-7 ägg

5.2. Lever i par

5.3. Ruvar 3 v

5.4. Flygfärdiga efter 3 v