PELAMPAU AGAMA- SYIAH DI MALAYSIA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PELAMPAU AGAMA- SYIAH DI MALAYSIA by Mind Map: PELAMPAU AGAMA- SYIAH DI MALAYSIA

1. SAMBUTAN AGAMA TAKWIM SYIAH

2. CAWANGAN KHAS

2.1. EKTREMIS SOSIAL BADAN PENDESAK PELAMPAU AGAMA (E2)

2.1.1. MEMBANTU RISIKAN /ANALISIS TAHAP ANCAMaN DAN MENASIHAT/ JABATAN/KERAJAAN

2.1.2. CARTA ORGANISASI ORGANISASI

2.2. pERANAN CAWANGAN KHAS

2.2.1. PIAGAM CAWANGAN KHAS

2.3. CARTA ORGANISASI

3. FATWA PENGHARAMAN SYIAH

4. SEJARAH TANGKAPAN ISA

5. AKTIVITI PENYEBARAN

5.1. GERAKAN NGO

5.2. SOKONGAN POLITIK

5.3. BUKU BUKU ILMIAH

5.4. DAKWAH SECARA SEMBUNYI

5.5. MEDIA SOSIAL

6. MENJANA EKONOMI KOMUNITI

7. KENALI AKIDAH SYIAH

8. KESALAHAN DI BAWAH UNDANG- UNDANG MALAYSIA

9. SEJARAH DI MALAYSIA

10. TAHAP ANCAMAN

10.1. MEMUSUH AHLI SUNNAH WAL JAMAAH

10.2. INGIN MEMANSUH UNDANG UNDANG SYARIAH

10.3. MENCETUSKAN KONFLIK MAZHAB

10.4. MEMOHON HAK KEBEBASAN AGAMA

10.5. MENYOKONG KUMPULAN RADIKAL

10.6. CAMPUR TANGAN LUAR NEGARA

10.7. IDEOLOGI LUAR

11. 4 PECAHAN SYIAH

11.1. KOMUNITI JAFARIAH

11.2. KOMUNITI ARGA KHAN

11.3. KOMUNITI DAWOOD BOHRA

11.4. KOMUNITI YAMANI(WHITE BANNER)

11.5. KOMUNITI YAMANI (BLACK BANNER)

12. KEWANGAN KOMUNITI-ZAKAT DAN INFAK

13. HAUZAH- PUSAT KEBUDAYAAN/ AKTIVITI SYIAH

14. ANGGARAN MASYARAKAT SYIAH DI MALAYSIA