PELAMPAU AGAMA- SYIAH DI MALAYSIA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PELAMPAU AGAMA- SYIAH DI MALAYSIA by Mind Map: PELAMPAU AGAMA- SYIAH DI MALAYSIA

1. SAMBUTAN AGAMA TAKWIM SYIAH

2. SEJARAH DI MALAYSIA

3. CAWANGAN KHAS

3.1. EKTREMIS SOSIAL BADAN PENDESAK PELAMPAU AGAMA (E2)

3.1.1. MEMBANTU RISIKAN /ANALISIS TAHAP ANCAMaN DAN MENASIHAT/ JABATAN/KERAJAAN

3.1.2. CARTA ORGANISASI ORGANISASI

3.2. pERANAN CAWANGAN KHAS

3.2.1. PIAGAM CAWANGAN KHAS

3.3. CARTA ORGANISASI

4. TAHAP ANCAMAN

4.1. MEMUSUH AHLI SUNNAH WAL JAMAAH

4.2. INGIN MEMANSUH UNDANG UNDANG SYARIAH

4.3. MENCETUSKAN KONFLIK MAZHAB

4.4. MEMOHON HAK KEBEBASAN AGAMA

4.5. MENYOKONG KUMPULAN RADIKAL

4.6. CAMPUR TANGAN LUAR NEGARA

4.7. IDEOLOGI LUAR

5. FATWA PENGHARAMAN SYIAH

6. 4 PECAHAN SYIAH

6.1. KOMUNITI JAFARIAH

6.2. KOMUNITI ARGA KHAN

6.3. KOMUNITI DAWOOD BOHRA

6.4. KOMUNITI YAMANI(WHITE BANNER)

6.5. KOMUNITI YAMANI (BLACK BANNER)

7. SEJARAH TANGKAPAN ISA

8. AKTIVITI PENYEBARAN

8.1. GERAKAN NGO

8.2. SOKONGAN POLITIK

8.3. BUKU BUKU ILMIAH

8.4. DAKWAH SECARA SEMBUNYI

8.5. MEDIA SOSIAL

9. MENJANA EKONOMI KOMUNITI

10. KEWANGAN KOMUNITI-ZAKAT DAN INFAK

11. KENALI AKIDAH SYIAH

12. HAUZAH- PUSAT KEBUDAYAAN/ AKTIVITI SYIAH

13. ANGGARAN MASYARAKAT SYIAH DI MALAYSIA

14. KESALAHAN DI BAWAH UNDANG- UNDANG MALAYSIA