APLIKASI TEKNOLOGI PENGAJIAN ISLAM III

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
APLIKASI TEKNOLOGI PENGAJIAN ISLAM III by Mind Map: APLIKASI TEKNOLOGI PENGAJIAN ISLAM III

1. Social Networking Tools

1.1. Maksud

1.1.1. Penyediaan satu rangkaian analisis dan hubungan kemudahan

1.1.2. Digunakan secara privasi atau awam

1.2. Jenis

1.2.1. Facebook

1.2.2. Twitter

1.2.3. Instagram

1.2.4. Whatsapp

1.2.5. Telegram

1.3. Kebaikan

1.3.1. Peka dan cakna dengan perkembangan global

1.3.2. Pemindahan maklumat secara langsung atau tak langsung

1.3.3. Tingkatkan mutu pendidikan

1.3.4. Tingkatkan ekonomi negara

2. Web Authoring Tools and Blog

2.1. Maksud

2.1.1. Alat pengarang yang digunakan untuk menulis web

2.1.2. Melalui microblogging aplikasi mudah alih

2.2. Jenis

2.2.1. Editor Kompaun

2.2.1.1. Microsoft FrontPages

2.2.1.1.1. membuat , mengedit halaman World Wide Web (www)

2.2.1.2. NoteObject Fusion

2.2.1.2.1. Menubuhkan perniagaan Online dengan mudah

2.2.1.2.2. Boleh menambah pilihan membeli dengan kad kredit

2.2.1.3. Macromedia Dreamweaver

2.2.1.3.1. Membangunkan web

2.2.1.3.2. Tak perlu ada kemahiran dalam penggunaan HTML tapi mesti tahu langkahnya

2.2.2. Web

2.2.2.1. Web Page

2.2.2.1.1. Dokumen yang sesuai untuk World Wide Web dan pelayar web

2.2.2.1.2. Menyelaraskan pelbagai elemen web unutk halaman web tertulis

2.2.2.2. Fungsi

2.2.2.2.1. Komunikasi - Guna pemograman web yang dilengkapi fasilitas

2.2.2.2.2. Informasi - Menyampaikan isinya

2.2.2.2.3. Entertainment - Penggunaan animasi gambar bergerak dapat tingkat prestasi desain

2.2.2.2.4. Transaksi - Menghubungkan perusahaan

2.2.3. Blog

2.2.3.1. Maksud

2.2.3.1.1. Jurnal peribadi dalam talian atau buku harian yang kerap dikemaskini

2.2.3.2. Kelebihan

2.2.3.2.1. Penerbitan segera

2.2.3.2.2. Lebih mudah untuk memaparkan semua jenis sumber maklumat

2.2.3.2.3. Berupaya merangkumi pembaca yang lebih ramai tanpa kehilangan kualiti maklumat

3. Survey and Polling

3.1. Maksud

3.1.1. Aplikasi atau laman web yang digunakan untuk menyoal selidik

3.1.2. Ukur pendapat orang ramai

3.2. Ciri-Ciri

3.2.1. Survey

3.2.1.1. Ukur pendapat orang ramai (maklum balas)

3.2.1.2. jawapan boleh panjang

3.2.1.3. Soalan terperinci

3.2.2. Polling

3.2.2.1. Soalan yang mempunyai banyak pilihan jawapan

3.2.2.2. Jawapan pendek

3.2.2.3. Soalan umum

3.3. Kebaikan

3.3.1. Boleh buat penilaian kefahaman

3.3.2. Dapat buat soal selidik

3.3.3. Kumpul informasi dan data pelanggan

3.3.4. Boleh kirim survey melalui URL

3.4. Contoh Aplikasi

3.4.1. Survey Monkey

3.4.2. Google Form

4. Maktabah Shamilah dan Perisian Software Islamik

4.1. Maktabah Syamilah

4.1.1. Latar belakang dan pengenalan

4.1.1.1. Memuat naik pelbagai kitab induk Bahasa arab dalam pelbagai cabang

4.1.1.1.1. Tafsir

4.1.1.1.2. Fiqh

4.1.1.1.3. Usul Fiqh

4.1.1.1.4. Tasawwuf

4.1.1.1.5. Hadith

4.1.1.2. Program computer yang memuat naik pelbagai kitab kajian islam

4.1.1.3. Sebagai perpustakaan digital

4.1.2. Ktab-kitab Salaf Wahabi

4.1.2.1. Kitab-Kitab Ibnu Taymiyah

4.1.2.2. Kitab-kitab Ibnu Qayyim Al-Jauziyah

4.1.2.3. Kitab-kitab Muhammad Nashiruddin Al-Bani

4.1.3. Kebaikan

4.1.3.1. Percuma dan bolleh dimuat turun di laman web

4.1.3.2. Memperkayakan perpustakaan peribadi

4.1.3.3. Menjimatkan masa dan tenaga untuk mencari kitab-kitab rujukan

4.1.3.4. Tidak perlu kepada pemasangan

4.2. Perisian Software Islamik

4.2.1. Mengaji.com

4.2.1.1. Aplikasi yang memperdengrakan bacaan ayat Al-Quran, azan dan doa 10 orang qari yang terkenal di serata dunia

4.2.2. iMasjid

4.2.2.1. Mengumpulkan maklumat berkaitan dengan masjid-masjid di Malaysia dan ustaz-ustaz terkenal

4.2.3. Mutiara Hadith

4.2.3.1. Menyediakan kitab-kitab yang menyediakan terjemahan hadis-hadis dalam Malaysia

4.2.4. Muslim Pro

4.2.4.1. Aplikasi yang menyediakan pelbagai kemudahan islamik

4.2.4.1.1. Al-Quran

4.2.4.1.2. Waktu solat dan azan

4.2.4.1.3. Kalendar islam dan Gregorian

4.2.4.1.4. Surah-surah popular

4.2.4.1.5. Mesej-mesej islam

4.2.4.1.6. Doa-doa harian

4.2.4.1.7. Kalkulator zakat

4.2.4.1.8. Tasbih

4.2.4.1.9. Livestream Mekah