Министерство на образованието и науката

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Министерство на образованието и науката by Mind Map: Министерство на образованието и науката

1. Среден успех от държавните зрелостни изпити по училища и по предмети. Среден успех и брой явили се на задължителни държавни зрелостни изпити - майска сесия 2017 г.

2. Среден успех от националното външно оценяване - 7 клас 2017 г. по предмети в точки

3. Try MeisterTask!

4. Брой ученици по форми на обучение в държавните, общинските и частните училища за учебната 2016/2017 година, с данни към 09.02.2017 год.

5. СПИСЪК НА АКРЕДИТИРАНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ

6. Справка за броя регистрирани документи в Регистъра на завършилите студенти от 1 януари 2012 г. до 30 септември 2017 г

7. Среден успех от националното външно оценяване - 4 клас 2017 г. по предмети в точки