Öğretim Teknikleri

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Öğretim Teknikleri by Mind Map: Öğretim Teknikleri

1. A. Grupla Öğretim Teknikleri

1.1. Soru - Cevap

1.2. Gösteri

1.3. Beyin Fırtınası

1.4. Drama

1.5. Rol Oynama

1.6. Model

1.7. Benzetim

1.8. Simülasyon

1.9. Altı Şapkalı Düşünme

1.10. Mikro Öğretim

1.11. Tahmin - Gözlem

2. B. Bireysel Öğretim Teknikleri

2.1. Programlı Öğretim

2.2. Bilgisayar Destekli Öğretim

3. C. Sınıf Dışı Öğretim Teknikleri

3.1. Gezi Gözlem

3.2. Görüşme

3.3. Sergi

3.4. Odev