Історія інформатики, як науки. Походження терміну «інформатика».

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Історія інформатики, як науки. Походження терміну «інформатика». by Mind Map: Історія інформатики, як науки. Походження терміну «інформатика».

1. Теоретична інформатика

1.1. Технічна

1.2. Соціальна

1.3. Біологічна

1.4. Фізична

2. Теорія алгоритмів

2.1. Дослідження масових проблем.

2.2. Додатки до підстав математики: конструктивна семантика.

2.3. Додатки до математичної логіки: аналіз формалізованих мов логіки і арифметики.

2.4. Обчислюваності аналіз.

2.5. Нумеровані структури.

2.6. Додатки до теорії ймовірностей: визначення випадкової послідовності.

2.7. Додатки до теорії інформації: алгоритмічний підхід до поняття кількості інформації.

2.8. Оцінки складнощів рішення окремих завдань.

2.9. Вплив теорії алгоритмів на алгоритмічну практику.

3. Інформація та теорія кодування

3.1. Стиснення даних

3.2. Попередня корекція помилок

3.3. Криптографічне кодування

3.4. Лінійне кодування.

4. Алгоритми і структури даних

4.1. Неформальне визначення

4.2. Формальне визначення

4.2.1. Машина Тюринга

4.2.2. Рекурсивні функції

4.2.3. Нормальні алгоритми Маркова

4.3. Стохастичні алгоритми

4.4. Інші формалізації

5. Теорія мов програмування

5.1. Формальна семантика

5.2. Теорія типів

5.3. Аналіз програми та трансформація

5.4. Порівняльний аналіз мови програмування

5.5. Загальне і метапрограмування

5.6. Предметно-орієнтовані мови

5.7. Тлумачення компілятора

5.8. Системи виконання

6. Формальні методи

7. Прикладна інформатика

8. Штучний інтелект

8.1. Підходи, напрямки і мета

8.1.1. Підходи до розуміння проблеми

8.1.1.1. Непопулярні підходи

8.1.2. Підходи до вивчення

8.1.3. Напрями досліджень

8.1.4. Мета

8.1.4.1. Планування

8.1.4.2. Машинне навчання

8.1.4.3. Обробка природної мови та машинний зір

8.1.4.3.1. Обробка природної мови

8.1.4.3.2. Машинний зір

8.2. Моделі мозку

8.2.1. Теоретичні положення

8.2.2. Практична реалізація

8.3. Проблематика моделювання