Copy of ict in het basisonderwijs

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Copy of ict in het basisonderwijs by Mind Map: Copy of ict in het basisonderwijs

1. De leraar

1.1. omgaan met de computer

1.2. de belangrijkste software begrijpen (mail, word etc.)

1.3. op een begrijpelijke manier de stof aan de leerlingen overbrengen

1.4. presentaties op de computer maken

1.5. Om kunnen gaan met foto- en videocamera

1.6. informatie opzoeken op het internet

1.7. om kunnen gaan met het digibord

1.8. op de hoogte zijn van nieuwe ontwikkelingen

2. De Ipabo student

2.1. Films en foto's kunnen bewerken. Omgaan met moviemaker.

2.2. Omgaan met verschillende presentatievormen te denken aan powerpoint, word enz.

2.3. omgaan met foto en video camera

2.4. typen

2.5. informatie opzoeken op internet

2.6. verslagen kunnen maken

2.7. informatie kunnen opslaan ook extern

2.8. met het digibord kunnen werken.

2.9. Een back up kunnen maken

2.10. openstaan voor vernieuwing binnen I.C.T.

3. De basisschool leerling

3.1. Werken met word

3.2. Computer aan- en uitzetten

3.3. Typen

3.4. Omgaan met software

3.5. Muisvaardigheden

3.6. Omgaan met het internet

3.7. Kopieren en plakken (teksten en foto's)

3.8. Powerpoint presentatie maken

3.9. Printen