Географія Італії

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Географія Італії by Mind Map: Географія Італії

1. Державний устрій

2. Природні умови та ресурси

2.1. Рельєф

2.2. Кліматичні ресурси

2.3. Мінеральні ресурси

2.4. Водні ресурси

2.5. Лісові ресурси

2.6. Рекреаційні ресурси

3. Населення

3.1. Чисельність населення

3.2. Демографічні особливості

3.3. Релігійний склад

4. Промисловість

4.1. Паливно-енергетичний комплекс

4.2. Енергетика

4.3. Металургійний комплекс

4.4. Хімічна промисловість

4.5. Харчова промисловість

5. Сільське господарство

5.1. Рослинництво

5.2. Тваринництво

6. Транспорт

6.1. Автомобільний

6.2. Залізничний

6.3. Морський

6.4. Повітряний

7. Зовнішньоекономічні зв'язки

7.1. Країни - партнери з експорту

7.2. Країни - партнери з імпорту