Một số vấn đề của khu vực Tây Nam Á và khu vực Trung Á

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Một số vấn đề của khu vực Tây Nam Á và khu vực Trung Á by Mind Map: Một số vấn đề của khu vực Tây Nam Á và khu vực Trung Á

1. Nét tương đồng hai khu vực Tây Nam Á và Trung Á

1.1. LÀ nhưng khu vực có vị trí mang tính chiến lược

1.2. Khí hậu khô hạn

1.3. Giàu tài nguyên khoáng sản

1.4. Phần lớn dân cư theo đạo hồi

1.5. Tồn tại mâu thuẫn liên quan đến quyền lợi tranh chấp đất đai tài nguyên

1.5.1. =>Xung đột khủng bố

2. Một số vấn đề khu vực Tây Nam Á và Trung Á

2.1. Vai trò cung cấp dầu mỏ

2.1.1. Khu vực Tây Nam Á là nguồn cung cấp dầu mỏ lớn nhất thế giới (50%)

2.1.2. Trung Á khai thác dầu mỏ chưa nhiều nhưng có tiềm năng về dầu khí

2.1.3. =>Ảnh hưởng đến giá dầu và phát triển kinh tế thế giới

2.2. Xung đột sắc tộc.tôn giáo và khủng bố

2.2.1. a. Thực trạng

2.2.1.1. Luôn xảy ra các cuộc chiến tranh xung đột khủng bố VD chiến tranh I-ran I-rắc,I-rắc Cô-oét,...

2.2.2. b.Nguyên nhân

2.2.2.1. Tranh chấp quyền lợi

2.2.2.2. Khác biệt về tư tưởng định kiến tôn giáo

2.2.2.3. Các thế lực bên ngoài can thiệp nhằm vụ lợi

2.2.3. c.Hậu quả

2.2.3.1. Gây mất ổn định các quốc gia khu vực và khu vực khác

2.2.3.2. Đời sống nhân dân bị đe dọa,không được cái thiện kinh tế bị hủy hoại và chậm phát triển

2.2.3.3. Ảnh hưởng giá dầu và phát triển kinh tế thế giới

3. Khu vực Tây Nam Á

3.1. Quốc gia:20

3.2. Diện tích:khoảng 7 triệu km2

3.3. Dân số: 313 triệu người

3.4. Vị trí

3.4.1. Tây Nam Á

3.4.2. Tiếp giáp 3 châu lục Á Âu Phi

3.4.3. Án ngữ kênh đào Xuy ê

3.5. Ý nghĩa chiến lược

3.5.1. Kinh tế

3.5.2. Giao thông

3.5.3. Quân sự

3.6. Khí hậu,địa hình

3.6.1. Khí hậu khô, nóng nhiều núi cao nguyên và hoang mạc

3.7. Khoáng sản

3.7.1. Dầu mỏ giàu nhất thế giới(50%) tập trung tại vịnh Péc-Xích

3.8. Xã hội

3.8.1. Là cái nôi của nền văn minh nhân loại

3.8.2. Nơi ra đời của nhiều tôn giáo

3.8.3. Phần lớn dân cư theo đạo Hồi

4. Trung Á

4.1. Quốc gia: 6 (5 quốc gia thuộc LBXV cũ và Mông Cổ)

4.2. Diện tích:5.6 triệu km2

4.3. Dân số: hơn 61 triệu người

4.4. Vị trí

4.4.1. Trung tâm Châu Á

4.4.2. Không tiếp giáp đại dương

4.4.3. Án ngữ trên con đường tơ lụa

4.5. Ý nghĩa chiến lược

4.5.1. Kinh tế

4.5.2. Quân sự

4.6. Khí hậu,địa hình

4.6.1. Khô hạn( cận nhiệt đới và ôn đới lục địa), nhiều thảo nguyên và hoang mạc

4.7. Khoáng sản

4.7.1. dầu khí, than đá, sắt, đồng, tiềm năng thủy điện, vàng, uranium, muối mỏ

4.8. Xã hội

4.8.1. Đa dân tọc mật độ dân số thấp

4.8.2. Phần lớn dân cư theo đạo hồi(trừ Mông Cổ

4.8.3. Vùng có sự giao thoa văn hóa Đông Tây