Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Social psykologi by Mind Map: Social psykologi
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Social psykologi

Gustave Le Bon

marginaliserede grupper

Glædesrus/lykketilstand, Religiøse eller musikalske arrangementer

Aggressiv og voldelig adfærd, Heysel Stadion

Større mængder og flokke

Flokmentalitet/kollektiv adfærd

ubevidst adfærd a lá hypnose

Diktatorens massehypnose

Gruppedefination

Muzar Sherif

Medlemmerne er fælles om et eller flere motiver eller mål, som bestemmes af den retning gruppen bevæger sig. Medlemmerne udvikler et sæt normer, som afstikker grænserne for hvilke gensidige forhold, der kan etableres, og hvilken aktivitet, der udføres. Hvis samspillet fortsætter stabiliseres et sæt af roller, og gruppen skiller sig stadig mere ud fra andre grupper på grund af fælles kendetegn. Et netværk af gensidig tiltrækning udvikles på basis af, om medlemmerne kan lide hinanden eller ej.  

Gruppetyper

Primær- og sekundærgrupper

Nær familie og venner

Regelmæssige møder med "bekendte"

Formelle og uformelle grupper

Arbejdsgrupper og grupper med "mål"

Grupper der mødes pga. af følelsesmæssige tilknytning

Referencegrupper og medlemsgrupper

Grupper man er en del af

Grupper man forholder sig til og "ser op til"

Egengrupper og fremmedgrupper

Grupper man har et loyalitetsforhold til

Grupper man tager afstand fra og adskiller sig fra

Grupperoller

Nogle kan få en mere indflydelsesrig rolle i gruppen, mens andre blot gør, hvad der bliver sagt.

Gruppepres

mobning, afhænger af individet

janteloven

Konformitet

Solomon asch

Gruppetænkning

Undertrykkelse af mangfoldighed

Gruppepolarisering

case