Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Social psykologi by Mind Map: Social psykologi

1. Gustave Le Bon

1.1. marginaliserede grupper

1.1.1. Glædesrus/lykketilstand

1.1.1.1. Religiøse eller musikalske arrangementer

1.1.2. Aggressiv og voldelig adfærd

1.1.2.1. Heysel Stadion

1.2. Større mængder og flokke

1.2.1. Flokmentalitet/kollektiv adfærd

1.2.2. ubevidst adfærd a lá hypnose

1.2.3. Diktatorens massehypnose

2. Gruppedefination

2.1. Muzar Sherif

3. Gruppetyper

3.1. Primær- og sekundærgrupper

3.1.1. Nær familie og venner

3.1.2. Regelmæssige møder med "bekendte"

3.2. Formelle og uformelle grupper

3.2.1. Arbejdsgrupper og grupper med "mål"

3.2.2. Grupper der mødes pga. af følelsesmæssige tilknytning

3.3. Referencegrupper og medlemsgrupper

3.3.1. Grupper man er en del af

3.3.2. Grupper man forholder sig til og "ser op til"

3.4. Egengrupper og fremmedgrupper

3.4.1. Grupper man har et loyalitetsforhold til

3.4.2. Grupper man tager afstand fra og adskiller sig fra

4. Grupperoller

4.1. Gruppepres

4.1.1. mobning

4.1.1.1. afhænger af individet

4.1.2. janteloven

4.2. Konformitet

4.2.1. Solomon asch

4.3. Gruppetænkning

4.3.1. Undertrykkelse af mangfoldighed

4.4. Gruppepolarisering

4.4.1. case