Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Social psykologi by Mind Map: Social psykologi
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Social psykologi

Gustave Le Bon

marginaliserede grupper

Større mængder og flokke

Gruppedefination

Muzar Sherif

Medlemmerne er fælles om et eller flere motiver eller mål, som bestemmes af den retning gruppen bevæger sig. Medlemmerne udvikler et sæt normer, som afstikker grænserne for hvilke gensidige forhold, der kan etableres, og hvilken aktivitet, der udføres. Hvis samspillet fortsætter stabiliseres et sæt af roller, og gruppen skiller sig stadig mere ud fra andre grupper på grund af fælles kendetegn. Et netværk af gensidig tiltrækning udvikles på basis af, om medlemmerne kan lide hinanden eller ej.  

Gruppetyper

Primær- og sekundærgrupper

Formelle og uformelle grupper

Referencegrupper og medlemsgrupper

Egengrupper og fremmedgrupper

Grupperoller

Nogle kan få en mere indflydelsesrig rolle i gruppen, mens andre blot gør, hvad der bliver sagt.

Gruppepres

Konformitet

Gruppetænkning

Gruppepolarisering