Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Læremiddeltjek by Mind Map: Læremiddeltjek

1. Tilgængelighed

1.1. Udtrykkets tilgængelighed

1.2. Indholdets tilgængelighed

1.3. Aktiviteternes tilgængelighed

2. Progression

2.1. Udtrykkets progression

2.2. Indholdets progression

2.3. Aktiviteternes progression

3. Differentiering

3.1. Udtrykkets differentiering

3.2. Indholdets differentiering

3.3. Aktiviteternes differentiering

4. Lærerstøtte

4.1. Støtte til planlægning

4.2. Støtte til gennemførsel

4.3. Støtte til evaluering

5. Sammenhæng

5.1. Sammenhæng i realisering af mål

5.2. Sammenhæng i formidling af indhold

5.3. Sammenhæng i aktivering af elever

6. Legitimitet

6.1. Legitimitet i forhold til aktuel viden

6.2. Legitimitet i forhold til Fælles Mål

6.3. Legitimitet i forhold til folkeskoleloven