Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Læremiddeltjek by Mind Map: Læremiddeltjek
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Læremiddeltjek

  Logikken bag modellen er, at ethvert læremiddel er styret af et mål – et syn på dannelse og et syn på fag, som direkte eller indirekte vil komme frem i læremidlets udtryk, indhold og aktiviteter. Udtryk, indhold og aktiviteter er derfor centrale forankringspunkter i analyse og vurdering af et læremiddels tilgængelighed, progression og differentiering. Et læremiddel kan i større eller mindre grad støtte lærerens planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningen og elevernes læring. Under parameteret sammenhæng vurderes det, om der er sammenhæng mellem det læremidlet siger, det gør, og det, det faktisk gør i fremstillingen. . Det vurderes, om der er sammenhæng mellem udtryk og indhold, og endelig, om der er sammenhæng mellem det eleverne skal lave, og det eleverne skal lære. Et læremiddels legitimitet må vurderes i relation til samfundets krav til faget, målet for undervisningen og for skolen. Derfor vurderes læremidlets legitimitet i forhold til aktuel viden, Fælles Mål og folkeskoleloven.  

Tilgængelighed

Et læremiddels tilgængelighed vedrører bl.a. adgang, hindringer og motivationsfaktorer i forbindelse med lærers og elevers brug af læremidlet.

Udtrykkets tilgængelighed

Indholdets tilgængelighed

Aktiviteternes tilgængelighed

Progression

Et læremiddels progression vedrører bl.a. kropslig, intellektuel og følelsesmæssig udvikling i forbindelse med elevernes brug af læremidlet

Udtrykkets progression

Indholdets progression

Aktiviteternes progression

Differentiering

Et læremiddels differentiering vedrører om der er en kombination af fælles og individuelle veje, der gør det muligt inden for en fælles ramme at imødekomme forskellige behov, forudsætninger og udviklingspotentialer i forbindelse med elevernes brug af læremidlet

Udtrykkets differentiering

Indholdets differentiering

Aktiviteternes differentiering

Lærerstøtte

Støtte til planlægning

Støtte til gennemførsel

Støtte til evaluering

Sammenhæng

  Et læremiddels sammenhæng vedrører den indre sammenhæng mellem mål, værdier, indhold, udtryk og aktivitet. En sammenhæng eller mangel på samme, der først og fremmest viser sig i forbindelse med læremidlets realisering af mål, formidling af indhold og aktivering af elever.  

Sammenhæng i realisering af mål

Sammenhæng i formidling af indhold

Sammenhæng i aktivering af elever

Legitimitet

Et læremiddels legitimitet vedrører læremidlets forhold til samfundets krav til et læremiddel. Stemmer læremidlet overens med aktuel viden, gældende læreplaner (Fælles Mål 2009) og folkeskoleloven?

Legitimitet i forhold til aktuel viden

Legitimitet i forhold til Fælles Mål

Legitimitet i forhold til folkeskoleloven