Geluidsoverlast

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Geluidsoverlast Door Mind Map: Geluidsoverlast

1. Artikel 4:6 APV Amersfoort Feitcode p H200

1.1. Verdachte

1.1.1. Aankondiging van Strafbeschikking

1.2. Sanctiebedrag is €140-.

1.3. Norm APV: 1. Het is verboden buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer of van het Besluit op een zodanige wijze toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben of handelingen te verrichten dat voor een omwonende of voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt. 2. Het college kan van het verbod ontheffing verlenen. 3. Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door de Wet geluidhinder, de Zondagswet, de Wet openbare manifestaties, het Vuurwerkbesluit of de Provinciale milieuverordening Utrecht 1995. 4. Op de ontheffing bedoeld in het tweede lid is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

1.4. Feitboek norm: Nachtrust verstoren door rumoer of burengerucht.

2. Geluidsnorm: overdag tussen 07.00 – 18.00: tussen 50 dB(A) en 70 dB(A) ’s avonds tussen 18.00 – 23.00: tussen 45 dB(A) en 65 dB(A) ’s nachts tussen 23.00 – 07.00: tussen 40 dB(A) en 60 dB(A)

3. Gesprekstechnieken - CIPA

3.1. Contact, - Je stelt je voor en geeft enkele redenen voor de staandehouding. - Je vraagt de verdachte om zijn ID, indien hij/zij daar niet voldoet kan deze worden gevorderd. - Niet voldoen aan de vordering op het inzage van Identiteitsbewijs, is de verdachte strafbaar aan artikel 447e Wetboek van Strafrecht. - Indien de verdachte onjuiste informatie opgeeft om dit als juist te gebruiken is de verdachte strafbaar aan artikel 435 Wetboek van Strafrecht. - Je zegt de verdachte een proces-verbaal toe.

3.2. Informatie, - Identificerende gegevens van de verdachte opslaan in de PDA. - Je eigen waarnemingen opnemen in de PDA.

3.3. Probleem, - Je begint met het starten van de combibon. - Je vraagt de nodige gegevens zoals woonplaats/adres etc. - Je geeft de verdachte de cautie en consultatierecht, en vraagt aan de verdachte of dat hij/zij dit heeft begrepen en hier gebruik van wilt maken. Ook moet je de verdachte duidelijk maken wat de nadelige gevolgen zijn als hij/zij hier niet gebruik van wilt maken. - Indien de verdachte zijn rechten heeft begrepen en hier gebruik van zou willen maken, zou de verdachte direct zijn advocaat moeten bellen of een afspraak moeten maken die voor de ambtenaar goed uitkomt. - Indien de verdachte zijn rechten heeft begrepen en niet gebruik wilt maken van zijn consultatierecht kan de een verklaring van de verdachte opnemen en gebruiken als wettelijk bewijsmateriaal.

3.4. Afhandelen, - Je geeft de nodige informatie aan de verdachte hoe hij/zij in bezwaar zou kunnen gaan. - Je geeft de combibon aan de verdachte en behoudt zelf de originele kopie. - Je zorgt ervoor dat de verdachte de betreffende omgeving verlaat en zijn weg weer gaat vervolgen. - Je ligt de meldkamer in over de situatie en vermeld dat je weer met vervolg gaat.