Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Gouden eeuw Door Mind Map: Gouden eeuw

1. Paragraaf 2.1

1.1. Reijnier Reaal kocht het 'Realeneiland', het 2de eiland. Reaal bouwde een huis met uitzicht op het IJ. Zijn zoons verkochten 6 nagelegen precelen, en zijn nu rijksmonumenten die bewoond worden.

1.2. Het Amsterdamse stadbestuur legt 3 eilanden aan in het IJ.

1.3. De handel neemt toe en Amsterdammer Jan Bicker koopt het 'Bickerseiland' zodat het niet in de handen kwam van het stadsbestuur.

2. Paragraaf 2.2

2.1. Cornelis en Andries Bicker zijn rond 1640 bekende gezichten op de koopmansbeurs, vanwege hun slimme handels beslissingen.

2.2. 17e eeuw was Amsterdam het centrum van de wereldhandel. Dit kwam doordat:

2.2.1. - ze hadden weidegrond voor het vee, dat leverde kaas en boter op voor de handel.

2.2.2. - kooplieden haalden graan uit het Oostzeegebied, zo ontstond de Oostzeevaart en de commerciële landbouw.

2.2.3. - Vlaamse ambachtslieden brachten nieuwe hoogwaardige producten naar Holland en Zeeland. Dit leverden veel winst op.

2.2.3.1. - ook haalden ze naast graan ook zout, haring en hout. Door deze vloeiende handel verdienden de Hollanders veel geld en noemden ze het de moedernegotie.

3. Paragraaf 2.3

3.1. Na de 16e eeuw handelden Spanjaarden en Portugezen in nieuwe producten als, suiker, cacao, koffie en tabak. Door handel in nieuwe producten ontstond de wereldeconomie.

3.1.1. In Holland werden steeds meer compagnieën opgericht, die voorcompagnieën werden genoemd en kwamen terug met winstgevende ladingen.

3.1.1.1. Uiteindelijk besloten de compagnieën samen te werken en onstond de V.O.C. De winst die werd gemaakt, werd eerlijk verdeeld onder de investeerders. De V.O.C kreeg bijzondere voorrechten.

3.2. De W.I.C was in 1621 opgericht, en hield zich bezig met de kaapvaart van schepen. Ook kreeg de Wic bijzondere voorrechten. Ook ontstond er de driehoekshandel.

4. Antwerpen was rond de 16e eeuw de belangrijkste havenstad. Hier kwamen alle handelroutes bij elkaar. Deze handel kwam helaas tot een eind toen spanje in 1585 Antwerpen veroverde.

4.1. De gevolgen van de val van Antwerpen waren:

4.1.1. - Hollandse en Zeeuwse steden groeiden massaal door de stroom nieuwkomers.

4.1.1.1. - Vlaamse handelslieden verplaatsten naar Amsterdam en andere steden.

5. Paragraaf 2.4

5.1. In de gouden eeuw profiteerde Nederland van de bloeiende handel en welvaart.

5.1.1. Door de welvaart was er een interesse in kunst en wetenschap. Burgers lieten schilderijen maken en kaartenmakers gebruikten natuur en wiskundige kennis.

5.1.1.1. De wetenschappelijke revolutie gebeurde doordat de mensen de natuur bestudeerden van de bijbel. Er werd steeds meer ontdekt, en mensen gingen twijfelen aan oude teksten.

5.1.1.1.1. De mensen accepteerde ook elkaars opvattingen, en er ontstond een bijbelkritiek, die mensen te ver vonden gaan en werd verboden door verschillende mensen.

6. Paragraaf 2.5

6.1. In 1588 werd Nederland een republiek geregeerd door regenten.

6.1.1. De stadhouder was tijdens opstanden machtig en belangrijk, waar Willem de 2de profiteerde. Hij besloot met geweld te dwingen, toen Holland het leger liet krimpen.

6.1.1.1. Na Willem de 2de zijn dood besloot de staten-generaal geen nieuwe stadshouders uit te roepen. Voortaan bepaalden de staten van Holland alles wat de stadshouders eerst bepaalden.

6.1.1.1.1. Door de welvaart van de republiek, wekte er jaloezie op bij Frankrijk en Engeland. In 1672 werd de republiek werd van 2 kanten aangevallen.

7. Paragraaf 2.6

7.1. Uit losse gebieden na de middeleeuwen ontstonden monarchieën.

7.1.1. Bij het absolutisme bepaalt 1 iemand hoe er bestuurd wordt. Lodewijk XIV was de eerste koning die dit invoerde. Zo verkleinden hij de macht van de adel.

7.1.1.1. Lodewijk wilden eenheid in zijn rijk en richtte een permanent leger op. Daarmee veroverde hij gebieden voor zijn rijk. Tsaar Peter de Grote vergrootte zijn macht door de economie te verbeteren.

7.1.1.1.1. Colbert haalde meer goud zijn land binnen in de hoop op meer welvaart. Ook hield hij de prijzen van producten laag.

8. Paragraaf 2.7

8.1. Vroeger vereerde men helden met gedichten. Dit gedicht is geschreven door Gerard Brandt voor admiraal Michiel de Ruyter:

8.1.1. Zie hier de held, de rechterhand van de Staten-Generaal, de redder van het vervallen vaderland; Die in één jaar twee grote koninkrijken (Frankrijk en Engeland) Tot drie keer toe de trotse vlag deed strijken (op zee versloeg); Hij was het roer van de vloot, zijn arm werd door god geleid, door hem herleeft de vrijheid en de vrede.

9. Paragraaf 2.8

9.1. Vroeger genoten de mensen er van om te wandelen in de tuin, of om er groenten en kruiden te verbouwen.

9.1.1. Dit veranderde nadat Lodewijk XIV het paleis in Versailles laat verbouwen en grandioze tuinen laat aanleggen.