Επαγγελματική και Προσωπική Ανάπτυξη

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Επαγγελματική και Προσωπική Ανάπτυξη by Mind Map: Επαγγελματική και Προσωπική  Ανάπτυξη

1. Προσωπική

1.1. αυτογνωσία

1.2. νέοι ορίζοντες

1.3. επαναπροσδιορισμός στόχων

1.4. εξέλιξη

1.5. δια βίου διαδικασία

1.6. ενθουσιασμός

1.7. δυνατότητα ψυχολογικής και σωματικής εξελιξιμότητας

1.8. αυτοπεποίθηση

1.9. αυτοεκτίμηση

1.10. αυτογνωσία

1.11. διαδικασία αναστοχασμού και ανατροφοδότησης

2. Διεύρυνση πνευματικών οριζόντων

3. αναβάθμιση ικανοτήτων

4. Επαγγελματίας

4.1. Εξαιτίας των καινούριων γνώσεων που αποκτήσαμε μπορούμε να διεκδικήσουμε νέες θέσεις εργασίας.

4.2. αυτοπεποίθηση

4.3. Αποδοχή και σεβασμός προς τον άλλον

4.4. οικονομική ευημερία

4.5. ενημέρωση, επιμόρφωση

5. Γνωστική ανάπτυξη

6. Ανταλλαγή ιδεών

7. Κοινωνικό κεφάλαιο

7.1. καινούριοι φίλοι με κοινά ενδιαφέροντα και αναζητήσεις

7.2. εμπιστοσύνη

8. Γνωσιακό κεφάλαιο

9. Αλληλεπίδραση με σκοπό την μάθηση

10. σχέσεις εμπιστοσύνης

11. διευκόλυνση απο εμπειρογνώμονες

12. επικοινωνία

13. Αυτοκατευθυνόμενη διαδικασία μάθησης(συνεχής)

14. Μαθαίνω να συνεργάζομαι, γίνομαι πιο κοινωνικός