Pristagaz.com

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Pristagaz.com by Mind Map: Pristagaz.com

1. За Нас

1.1. Клиенти

1.2. Референции

1.3. Сертификати

1.4. Контакти

2. Проекти

3. Промишлени инсталации

3.1. Газови инсталации

3.1.1. Пропан бутан

3.1.1.1. Природен газ

3.2. Отоплителни инсталации

3.2.1. Инсталации с котли

3.2.2. Лъчисти тела

3.2.3. Чилъри

3.3. Парни инсталации

3.4. Котел с термично масло

3.5. Пневматични инсталации

3.6. ВиК

3.7. Климатични

3.8. Вентилационни

4. Услуги

4.1. Поддръжка и сервиз

4.2. Проектиране

5. Битови инсталации

5.1. Битови отоплителни инсталации

5.2. Битови газови инсталации

6. Съоръжения

6.1. Газстанции и метанстанции

6.2. Метални конструкции