Pristagaz.com

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Pristagaz.com by Mind Map: Pristagaz.com

1. За Нас

1.1. История - да остане ли?

1.2. Сертификати

2. Проекти

3. Промишлени инсталации

3.1. Газови инсталации

3.1.1. Природен газ

3.1.2. Пропан бутан

3.2. Отоплителни инсталации

3.2.1. Лъчисти тела

3.2.2. Чилъри

3.3. Парни инсталации

3.4. Котел с термично масло

3.5. Пневматични инсталации

3.6. ВиК

3.7. Климатични

3.8. Вентилационни

4. Контакт

5. Партньори

6. Услуги

6.1. Поддръжка и сервиз

6.2. Проектиране

6.3. Доставка на части?

7. Битови клиенти

7.1. Битови отоплителни инсталации

8. Съоръжения

8.1. Газстанции и метанстанции

8.2. Метални конструкции