Din Kavramı ve İslam Dini

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Din Kavramı ve İslam Dini by Mind Map: Din Kavramı ve İslam Dini

1. Din nedir?

1.1. Din, insanı iyiye, güzele ve doğruya yönlendirir.

1.2. İnsan her zaman yüce ve kudretli bir varlığa güvenme, ona sığınma ve ondan yardım dileme ihtiyacı hisseder.

1.3. İlahi dinler inanç ve davranış planında, Allah'ın bir ve var olduğu üzerine kuruludur.

2. İnsanlık Tarihinde Din Olgusu

2.1. Fatır suresi 24.ayet

2.2. İslama göre, dini gönderen Allah'tır.

2.3. Tarih boyunca insanlar çeşitli varlıkları tanrı edinmişlerdir. Böylece farklı inançlar ortaya çıkmıştır.

3. İnanmanın Çeşitli Biçimleri

3.1. Monoteizm

3.1.1. Tek tanrıcılık

3.2. Politeizm

3.2.1. Çok tanrıcılık

3.3. Gnostisizm

3.3.1. Gizemcilik

3.4. Agnostisizm

3.4.1. Bilinemezcilik

3.5. Ateizm

3.5.1. Tanrı tanımazlık

4. Din-Birey İlişkisi

4.1. İnsan, akıllı, irade sahibi ve inanan bir varlıktır.

4.2. Din, insanın inanma ve güvenme ihtiyacını karşılar.

4.3. Din insanın hayatına anlam katar.

4.4. Ahiret inancı insanın hayatına düzen vererek, dünyanın sıkıntılarına karşı durmasını sağlar.

5. Din-Toplum İlişkisi

5.1. Din, toplumları yücelten ve geliştiren bir olgudur.

5.2. Dini ilke ve değerler, toplumların birlik ve beraberlik içerisinde yaşamalarına katkıda bulunur.

5.3. Din duygusunun zayıflaması suçların giderek artmasına yol açar.

6. Yeryüzünde Belli Başlı Dinler

6.1. Kabile Dinleri

6.1.1. Dinka

6.1.2. Nambalar

6.1.3. Ga

6.1.4. Ainu

6.1.5. Maori

6.2. Doğu Asya Dinleri

6.2.1. Taoizm

6.2.2. Konfüçyanizm

6.2.3. Şintoizm

6.3. Hint Dinleri

6.3.1. Hinduizm

6.3.2. Caynizm

6.3.3. Budizm

6.3.4. Sihizm

6.4. Vahye Dayalı Dinler

6.4.1. Yahudilik

6.4.2. Hristiyanlık

6.4.3. İslamiyet