WooCommerce

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
WooCommerce by Mind Map: WooCommerce

1. Quảng cáo

1.1. Google

1.1.1. Google Shopping

1.1.1.1. Tạo GMC

1.1.1.1.1. Tạo Shopify đăng ký GMC

1.1.1.1.2. Đưa GMC vào đăng ký

1.1.1.2. Test camp/GCM

1.2. Facebook

2. Website

2.1. Mua Domain

2.2. Dựng site Woo/Commerce

2.3. Tối ưu site

2.3.1. Dựng server lưu trữ

2.3.2. Dựng cloud lưu trữ ảnh

2.3.3. Dựng CDN/Back end để tối ưu tốc độ

2.3.4. Lập backlink/ backend để tăng rank site

3. Thanh toán

3.1. Stripe

3.1.1. Stripe cá nhân

3.1.1.1. Lấy EIN

3.1.2. Stripe doanh nghiệp

3.1.2.1. Dịch vụ lấy EIN

3.1.3. Nuôi Stripe

3.2. Paypal

3.2.1. Paypal partner

3.3. VTC Pay

3.3.1. Thu thông tin ĐKKD

3.3.2. Gửi đăng ký kinh doanh

3.3.3. Đăng ký tài khoản để nhận tiền

4. Fullfil

4.1. Tìm sub chất lượng

4.2. Xử lý đơn lỗi/hoàn

5. Chăm sóc khách hàng

5.1. Trả lời thư khách hàng

5.2. Re-marketing

5.3. Xử lý khiếu nại

6. Listing

7. Tìm ngách

7.1. POD

7.2. Drop

7.2.1. Drop China

7.2.2. Drop US

8. Nguyên liệu

8.1. Passport

8.2. Gmail

8.3. Domain