A tanulói portfólió

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
A tanulói portfólió by Mind Map: A tanulói portfólió

1. A tantárgyi attitűdök vizsgálatának fontossága

1.1. = a tárggyal kapcsolatos beállítódások és az adott tárggyal kapcsolatos tanulási hajlandóság

1.2. A vizsgálatok szerint a magyar nyelv mint tantárgy nem örvend nagy népszerűségnek a diákok körében

1.3. A kapott eredmények segítenek abban, hogy átgondoljuk az adott tárgy módszertanát

1.4. A kutatások rámutattak a diákok valóban nem kedvelik a grammatikai témakörökkel foglalkozó óráka

1.4.1. Ezért fontos, hogy a grammatika tanításakor is olyan módszereket és eszközöket alkalmazzunk, amelyek a tanulók számára élményt nyújtanak

2. A portfólió definíciója

2.1. Olyan dokumentumok gyűjteménye, amelyek tanúsítják a portfóliót összeállító személy képességeit, tudását és/vagy hozzáállását

2.2. a diákok a tanulás hatékonyabbá tétele és az értékelés innovatívabb formáinak a megvalósítása érdekében készítenek

3. Készítésének alapszabályai - a tanár részéről

3.1. mi legyen a téma

3.2. milyen típusú dokumentumok legyenek

3.3. ki a portfólió címzettje

3.4. értékelési szempontok felállítása

3.5. reflektív jegyzetek csatolása

4. Miért jó? Mi a "haszna"?

4.1. a fejlesztő értékelés egyik formája

4.2. a tanulók reflektálnak a saját tanulási folyamataikra

4.3. megtanulnak tanulni

4.4. segítségével nyomon követhető a diákok folyamatos fejlődése, előrehaladása

4.5. segítik a diákok autonóm tanulóvá válását

4.6. a diákok belső motivációja és önértékelési képessége is erősödik

4.7. az aktív tanulást segíti elő

4.8. épít már a meglévő tudásra

5. Miről kell tájékoztatni a diákokat, mielőtt belekezdenének a portfólióba?

5.1. a tanulói munka előkészítése

5.2. az értékelés szempontjainak a megfogalmazása

5.3. a visszajelzés és az önreflexió formáinak a rögzítése