Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Sitemap by Mind Map: Sitemap

1. Product

1.1. Nông sản

1.1.1. Đặc tả hợp đồng

1.2. Kim loại

1.3. Nguyên liệu Công nghiệp

1.4. Năng lượng

2. Services

2.1. Môi giới

2.2. Báo cáo và nghiên cứu chuyên sâu

2.2.1. Báo cáo kết quả giao dịch lấy từ Sở==> Để public

2.2.2. Nghiên cứu chuyên sâu: Phân tích cung cầu, tình hình mùa vụ các sản phẩm. Dự báo giá biến động trong thời gian tới thông qua phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản. Áp dụng cho KH của Cty

3. Investment Tools

3.1. Mục tiêu là cung cấp các kiến thức cần thiết cho KH hiểu về thị trường phái sinh hàng hóa

3.1.1. Tin tức thị trường

3.1.1.1. Vi mô (trong nước và quốc tế) liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu, sản xuất, tình hình mùa vụ của các sản phẩm

3.1.1.2. VĨ mô (trong nước và quốc tê) chính sách tiền tê, chỉ số kinh tễ vĩ mô,

3.1.2. Kiến thức đầu tư dịch một vài bài trên CME

3.1.3. Thuật ngữ chuyên ngành

3.1.4. oTHERS

3.1.4.1. Phí giao dịch

3.1.4.2. So sánh các hình thức đầu tư hiện nay

3.1.4.3. Hợp đồng hàng hóa kỳ hạn tiêu chuẩn

3.1.4.4. Luật quản lý

4. Trading guide

4.1. Bộ hồ sơ mở tài khoản cho khách hàng cá nhân

4.2. Bộ hồ sơ mở tài khoản cho khách hàng tổ chức

4.3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm

4.4. Hướng dẫn nộp/rút tiền

5. Opening trading account

5.1. Hướng dẫn mở tài khoản

5.2. Câu hỏi thường gặp

6. About us

6.1. Giới thiệu công ty

6.2. Tin tức Công ty

6.3. Cơ hội nghề nghiệp