Система освітніх послуг для дітей з особливостями психофізичного розвитку

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Система освітніх послуг для дітей з особливостями психофізичного розвитку by Mind Map: Система освітніх послуг для дітей з особливостями психофізичного розвитку

1. 1. Основні види спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів)

1.1. 1.1. 1) для глухих дітей – I-III ступенів;

1.2. 1.2. 2) для дітей зі зниженим слухом – I-III ступенів;

1.3. 1.3. 3) для сліпих дітей – I-III ступенів;

1.4. 1.4. 4) для дітей зі зниженим зором – I-III ступенів;

1.5. 1.5. 5) для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату – I-III ступенів;

1.6. 1.6. 6) для дітей з тяжкими порушеннями мовлення – I-II ступенів;

1.7. 1.7. 7) для дітей із затримкою психічного розвитку – I-II ступенів;

1.8. 1.8. 8) для розумово відсталих дітей – I-II ступенів;

2. 2. Заклади для раннього та дошкільного віку

2.1. 2.1. 1. Компенсуючого типу, призначеного для виховання дітей віком від двох до семи (восьми) років, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, тривалого лікування й реабілітації; дошкільні навчальні заклади (ясла-садок) компенсуючого типу поділяються на спеціальні та санаторні;

2.2. 2.2. 2. комбінованого типу, призначеного для виховання дітей віком від двох місяців до шести (семи) років, у складі якого можуть бути групи загального розвитку, компенсуючого типу, сімейні, прогулянкові, в яких забезпечується дошкільна освіта з урахуванням стану здоров’я дітей, їх розумового, психічного, фізичного розвитку;

2.3. 2.3. 3. у центрі розвитку дитини, в якому забезпечуються фізичний, розумовий і психічний розвиток, корекція психічного і фізичного розвитку, оздоровлення дітей, які відвідують інші навчальні заклади чи виховуються вдома;

2.4. 2.4. 4. у будинку дитини – дошкільному навчальному закладі системи охорони здоров’я для медико-соціального захисту дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також для дітей з вадами фізичного та (або) розумового розвитку від народження до трьох (для здорових дітей) та до чотирьох (для хворих дітей) років;

2.5. 2.5. 5. у дошкільному навчальному закладі (яслах-садку) для дітей віком від двох місяців до шести (семи) років, де забезпечуються догляд за ними, розвиток, виховання і навчання відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти в умовах інклюзивного (спільного з дітьми, які нормально розвиваються) навчання і виховання при обов’язковій корекційній підтримці дитини з відхиленнями в розвитку;

3. 3. Загальноосвітні навчальні заклади

3.1. 3.1. 1. спеціальні школи (школи-інтернати) I-III ступенів;

3.2. 3.2. 2. навчально-реабілітаційні центри;

3.3. 3.3. .3. школи I-III ступенів з інклюзивними та (або) спеціальними класами;

4. 4. Професійно-технічні навчальні заклади