«Система освітніх послуг для дітей з особливостями психофізичного розвитку»

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
«Система освітніх послуг для дітей з особливостями психофізичного розвитку» by Mind Map: «Система освітніх послуг для дітей з особливостями психофізичного розвитку»

1. Система освіти це сукупність різних типів закладів, які забезпечують відповідну освіту, виховання, корекційну роботу, соціальну допомогу дітям з порушеннями психофізичного розвитку

2. Заклади, підпорядковані Міністерству освіти і науки України:

2.1. Мета: забезпечення навчально-виховної і корекційної роботи

2.2. 1) Спеціальні дошкільні навчальні заклади

2.3. 2)спеціальні загальньоосвітні школи-інтернати для дітей з порушенням психофізичного розвитку

2.3.1. 1) для глухих дітей – I-III ступенів;

2.3.2. 2) для дітей зі зниженим слухом – I-III ступенів;

2.3.3. 3) для сліпих дітей – I-III ступенів;

2.3.4. . 4) для дітей зі зниженим зором – I-III ступенів;

2.3.5. 5) для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату – I-III ступенів;

2.3.6. 6) для дітей з тяжкими порушеннями мовлення – I-II ступенів;

2.3.7. 7) для дітей із затримкою психічного розвитку – I-II ступенів

2.3.8. 8) для розумово відсталих дітей – I-II ступенів.

2.4. 3)– спеціальні (допоміжні) класи при школах-інтернатах для дітей з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату для дітей з комплексними порушеннями

2.5. 4)Інклюзивне навчання

2.5.1. Для організації інклюзивного навчання дітей з порушеннями психофізичного розвитку у загальноосвітніх навчальних закладах створюються умови для:

2.5.1.1. забезпечення необхідними навчально-методичними і наочно-дидактичними посібниками та індивідуальними технічними засобами навчання;

2.5.1.2. забезпечення безперешкодного доступу до будівель та приміщень такого закладу дітей з порушеннями опорно-рухового апарату, зокрема тих, що пересуваються на візках, та дітей з порушеннями зору;

2.5.1.3. облаштування кабінетів учителя-дефектолога, психологічного розвантаження, логопедичного для проведення корекційно-розвиткових занять;

2.5.1.4. забезпечення відповідними педагогічними кадрами.

2.6. 5) Навчально-реабілітаційні заклади для дітей з коплексними порушеннями

2.7. 5)Спеціальні групи при ПТУ,ВНЗ( професії з урахуванням вду нозоології)

3. Заклади, підпорядковані Міністерству праці та соціальної політики України

3.1. Мета: оздоровлення дітей , забезпечення лікувально-корекційної роботи

3.2. 1) дитячи будинки та будинки-інтернати для дітей з інвалідністю

3.2.1. І профілю;

3.2.2. . ІІ профілю;

3.2.3. . ІІІ профілю

3.2.4. IV профілю

3.3. 2) реабілітаційні заклади:

3.3.1. ранньої соціальної реабілітації – для дітей з інвалідністю віком від 2 до 6 років;

3.3.2. . соціальної реабілітації – для дітей з інвалідністю віком від 6 до 14 років;

3.3.3. професійної орієнтації – для дітей віком від 14 до 18 років.

4. Заклади, підпорядковані Міністерству охорони здоров'я України:

4.1. Мета: проведення соціальної роботи,здійснення догляду

4.2. 1)спеціальні групи при будинках малюка для дітей-сиріт з порушеннями психофізичного розвитку

4.3. 2)дитячі психоневрологічні санаторії

4.4. 3)дитячі відділення при психоневрологічних лікарнях;

4.5. 4)заклади для психохроніків

4.6. 5) реабілітаційні заклади

5. Заклади для раннього і дошкільного віку

5.1. 1)Компенсуючого типу,призначеного для виховання дітей віком від двох до семи (восьми) років, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, тривалого лікування й реабілітації;

5.1.1. дошкільні навчальні заклади (ясла-садок) компенсуючого типу поділяються на спеціальні та санаторні

5.2. 2)Комбінованого типу, призначеного для виховання дітей віком від двох місяців до шести (семи) років, у складі якого можуть бути групи загального розвитку, компенсуючого типу, сімейні, прогулянкові, в яких забезпечується дошкільна освіта з урахуванням стану здоров’я дітей, їх розумового, психічного, фізичного розвитку;

5.3. 3) ДНЗ з інклюзивною формої освіти

5.4. 4) Ценетр розвитку дитини, в якому забезпечуються фізичний, розумовий і психічний розвиток, корекція психічного і фізичного розвитку, оздоровлення дітей, які відвідують інші навчальні заклади чи виховуються вдома;

5.4.1. Основними завданнями центрів розвитку дитини є:

5.4.1.1. . забезпечення ранньої соціальної адаптації дітей до умов дошкільного навчального закладу та готовності до шкільного навчання;

5.4.1.2. надання комплексної психолого-педагогічної допомоги дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, тривалого лікування та реабілітації

5.4.1.3. надання методичної і консультаційної допомоги сім’ям, залучення батьків до процесу виховання, навчання та реабілітації дитини;

5.5. 5) Будинок дитини – дошкільний навчальний заклад системи охорони здоров’я для медико-соціального захисту дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також для дітей з порушеннями фізичного та (або) розумового розвитку від народження до трьох - чотирьох років;