Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

SMTTE-modellen by Mind Map: SMTTE-modellen
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

SMTTE-modellen

Børn og Unge vil skabe en fælles strategi, ud fra den samlede stemme fra manges bidrag. I SMTTE-modellen kan de grundlæggende elementer bringes frem. Kom også med dine ideer og forslag...

Tiltag - Handlinger

Sammenhæng - Baggrund, forudsætninger

Sammenhæng - Baggrund og forudsætninger ? Hvad er den baggrund og de forudsætninger, du synes er de vigtigste...

Tegn - Sanseindtryk, på hvilke måder skal vi kunne "se", at vi er på vej mod målet?

Gladere medarbejdere

Godt sammenhold og tillid på arbejdspladsen

Evaluering - Registrering / vurdering / Overblik

Mål - Hvad vil vi gerne opnå?

Mål - Hvad vil vi gerne opnå? ? Hvor ser det vi skal være på vej hen, hvad er elementerne i de vigtigste mål...