PRIRODA I DRUŠTVO T6 ZAŠTITA OD POŽARA KP: požar, vatrogasci, vatrogasni uređaj OOP: razlikovati...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PRIRODA I DRUŠTVO T6 ZAŠTITA OD POŽARA KP: požar, vatrogasci, vatrogasni uređaj OOP: razlikovati vatru od požara; uočiti opasnost i štetne posljedice požara (osobito šumskoga); upoznati mjere opreza; znati telefonski broj vatrogasne službe (93, 112); poslati pravilnu poruku o mjestu požara by Mind Map: PRIRODA I DRUŠTVO  T6 ZAŠTITA OD POŽARA KP: požar, vatrogasci, vatrogasni uređaj OOP: razlikovati vatru od požara; uočiti opasnost i štetne posljedice požara (osobito šumskoga); upoznati mjere opreza; znati telefonski broj vatrogasne službe (93, 112); poslati pravilnu poruku o mjestu požara

1. 2. RAZRED - TRAVANJ 2019 HRVATSKI JEZIK = 16 sati LIKOVNA UMJETNOST = 3 sata GLAZBENA UMJETNOST = 2 sata MATEMATIKA = 15 sati PRIRODA I DRUŠTVO = 8 sati TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA = 9 sati SAT RAZREDNIKA = 3 sata

2. MATEMATIKA T15 MNOŽENJE BROJEM 2 KP: množenje brojem 2 OOP: ovladati postupkom množenja brojem 2 T16 MNOŽENJE BROJEM 5 KP: množenje brojem 5 OOP: ovladati postupkom množenja brojem 5

3. GLAZBENA KULTURA PJEVANJE KP: ton OOP: izražajno pjevati i jasno izgovarati tekst obrađenih pjesama, percipirati i izvoditi pjesme glasno i tiho, polagano i brzo, slušno razlikovati pjesme različitog tempa i dinamike, percipirati visine i trajanja tonova V. Tomerlin: Brzojav SLUŠANJE GLAZBE KP: pojedina glazbala, skladatelj OOP: slušno percipirati glazbeno izražajne sastavnice skladbe (izvodilački sastav, tempo, dinamika, ugođaj) R. Schumann: Vojnička koračnica

4. LIKOVNA KULTURA VATROGASNO VOZILO NP: Oblikovanje na plohi - slikanje T1 BOJA - Čistoća boje KP: čistoća boje, jarke i zagasite boje OOP: vizualno razlikovati, stvarati i imenovati jarke i zagasite boje

5. TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA C2 SKAKANJA KP: skakanja OOP: Usvojiti na višoj razini biotička motorička znanja iz nastavnih cjelina bacanja, hvatanja i gađanja zbog primjene u svakodnevnom životu čime se spontano potiče daljnji razvoj motoričkih sposobnosti u izvanškolskom vremenu. T5 Sunožni i jednonožni poskoci u mjestu i kretanju s različitim zadacima T6 Skok u daljinu iz zaleta T7 Preskakivanje kratke vijače u kretanju

6. HRVATSKI JEZIK J T1 IMENICE KP: imenice OOP: razumjeti imenice kao riječi kojima imenujemo sve što nas okružuje; razlikovati imenice među drugim riječima u govornoj i pisanoj komunikaciji Opće i vlastite imenice JI T3 OPISIVANJE KP: opisivanje, opis OOP: zapažati pojedinosti u promatranju (primjerice predmeta, lika cvijeta...), opisati lik prema planu opisa; opisati predmet prema planu opisa Opisivanje vatrogasne postaje JI T7 IZRAŽAJNO ČITANJE (INTERPRETATIVNO) KP: izražajno čitanje OOP: glasno čitati ulomke svakoga obrađenoga kjniževnoumjetičkoga teksta; obratiti potrebnu pozornost na govorne vrjednote jezika Izražajno čitanje K T4 BAJKA KP: bajka OOP: razlikovati bajku među drugim djelima kao priču o čudesnim događajima i likovima H. C. Andersen: Bajke MK T1 FILMSKA PRIČA KP: filmska priča, slijed događaja, lik u filmu OOP: primati (recepcija) primjerene dječje filmove; zamijetiti i odrediti slijed događaja u filmu; ispričati filmsku priču kratkoga crtanoga filma; razlikovati glavne i sporedne likove u filmu Vatrogasac Sam

7. SAT RAZREDNE ZAJEDNICE Očuvanje šuma Spriječavanje požara

8. TERENSKA NASTAVA Posjet vatrogasnoj postaji

9. GOST PREDAVAČ Vatrogasac

10. PRIRODA I DRUŠTVO T16 PROLJEĆE U ZAVIČAJU KP: promjene u prirodi OOP: uočiti glavna obilježja proljeća; povezati vremenske promjene i njihov utjecaj na biljni i životinjski svijet i rad ljudi (selo/grad)

11. MATEMATIKA T17 DIJELJENJE BROJEVA KP: dijeljenje, veza množenja i dijeljenja OOP: razumjeti dijeljenje kao operaciju obrnutu od množenja; razumjeti i primjenjivati vezu množenja i dijeljenja; pisati dijeljenje matematičkim zapisom T17 DIJELJENJE BROJEM 2 KP: dijeljenje brojem 2 OOP: ovladati postupkom dijeljenja brojem 2

12. GLAZBENA KULTURA PJEVANJE KP: ton OOP: izražajno pjevati i jasno izgovarati tekst obrađenih pjesama, percipirati i izvoditi pjesme glasno i tiho, polagano i brzo, slušno razlikovati pjesme različitog tempa i dinamike, percipirati visine i trajanja tonova Z. Špoljar: Proljetna pjesma SLUŠANJE GLAZBE KP: pojedina glazbala, dirigent, skladatelj OOP: slušno percipirati glazbeno izražajne sastavnice skladbe (izvodilački sastav, tempo, dinamika, ugođaj) N. Rimski-Korsakov: Bumbarov let

13. LIKOVNA KULTURA PROLJETNO CVIJEĆE NP: Oblikovanje na plohi- slikanje T3 BOJA - Kontrast toplo - hladno KP: tople i hladne boje, kontrast toplo-hladno OOP: uočiti i izražavati kontraste toplih i hladnih boja

14. TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA C4 KOLUTANJA KP: kolutanja OOP: Usvojiti na višoj razini biotička motorička znanja iz nastavnih cjelina bacanja, hvatanja i gađanja zbog primjene u svakodnevnom životu čime se spontano potiče daljnji razvoj motoričkih sposobnosti u izvanškolskom vremenu. T11 Kolut natrag niz kosinu T12 Kolut naprijed C5 UPIRANJA KP: upiranja OOP: Usvojiti na višoj razini biotička motorička znanja iz nastavnih cjelina bacanja, hvatanja i gađanja zbog primjene u svakodnevnom životu čime se spontano potiče daljnji razvoj motoričkih sposobnosti u izvanškolskom vremenu. T15 Različiti položaji upora i sjedova na spravama T16 Stoj penjanjem uz okomitu plohu

15. SAT RAZREDNE ZAJEDNICE Vijesnici proljeća

16. IZVANUČIONIČKA NASTAVA Posjet obližnjoj livadi i traženje proljetnog cvijeća

17. HRVATSKI JEZIK J T3 REČENICE KP: izjavna rečenica, upitna rečenica, usklična rečenica, jesna rečenica, niječna rečenica OOP: pepoznati i razlikovati izjavnu, upitnu i uskličnu rečenicu; prepoznati i razlikovati jesnu (potvrdnu) i niječnu (negiranu) rečenicu Vrste rečenica JI STVARALAČKO PISANJE - SASTAVAK KP: sastavak OOP: samostalno pisati kraće vezane tekstove - sastavke prema zadanome poticaju Proljeće u mojoj ulici K DIJELOVI PJESME KP: pjesma, kitica, stih, pjesnička slika OOP: razlikovati dijelove pjesme: kiticu i stih; primati (recepcija) pjesme i pojedine pjesničke slike stilski i sadržajno primjerene učeniku L. Luketa: Proljeće K GLAVNI I SPOREDNI LIKOVI KP: glavni lik, sporedni lik OOP: razlikovati glavne i sporedne likove; zamijetiti važne pojedinosti o likovima; osnovne crtičke osobine (npr. hrabar-kukavica, marljiv-lijen) N. Zidan-Bogadi: Sretni cvrčak MK T1 FILMSKA PRIČA KP: filmska priča, slijed događaja, lik u filmu OOP: primati (recepcija) primjerene dječje filmove; zamijetiti i odrediti slijed događaja u filmu; ispričati filmsku priču kratkoga crtanoga filma; razlikovati glavne i sporedne likove u filmu Pčelica Maja