Похідна у різних галузях науки

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Похідна у різних галузях науки by Mind Map: Похідна у різних галузях науки

1. Фізика

1.1. Швидкість руху тіла є похідною відстані як функції часу.

1.2. Прискорення руху тіла є похідна швидкості або друга похідна відстані як функцій часу

1.3. Кутова швидкість руху є похідною кута як функції часу. Кутове прискорення є похідною кутової швидкості або другою похідною кута як функцій часу.

1.4. Лінійна густина стержня є похідною його маси як функції довжини стержня.

1.5. Сила струму є похідною кількості електричного заряду як функції часу.

1.6. Теплоємність є похідною кількості тепла як функції часу.

2. Хімія

2.1. Похідну в хімії використовують для визначення дуже важливої речі - швидкості хімічної реакції, одного з вирішальних факторів, який потрібно враховувати в багатьох областях науково- виробничої діяльності. Якщо P (t) - закон зміни кількості речовини, вступило в хімічну реакцію, то швидкість v (t) хімічної реакції в момент часу t дорівнює похідній: Формула похідної в хімії V (t) = p ‘(t)

3. Біологія

3.1. З відомої залежності чисельності популяції x(t) відносний приріст в момент часу t обчислюється : Р = х‘ (t)

4. Економіка

4.1. Якщо функція U = U (t) виражає кількість виробленої продукції за час t, то похідна обсяг виготовленої продукції за часом U '(t0) є продуктивністю праці в момент t0.

4.2. Якщо функція у=у(х) моделює деякий економічний процес, то похідна у'(х) характеризує його граничний ефект (швидкість зміни цього процесу за часом або відносно іншого досліджуваного фактора).

5. Географія

5.1. Чисельність населення Ідея соціологічної моделі Томаса Мальтуса полягає в тому, що приріст населення пропорційно числу населення в даний момент часу t через N (t).