איך ליישם למידה שיתופית מתוקשבת בתפקיד שלי

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
איך ליישם למידה שיתופית מתוקשבת בתפקיד שלי by Mind Map: איך ליישם למידה שיתופית מתוקשבת בתפקיד שלי

1. קונסטרוקטיביזם

1.1. הבניתי=

1.2. ויגוצקי

1.2.1. שפה

1.3. פיאזה

1.3.1. התפתחות של הקוגניציה

1.4. לא בהביוריזם

2. קונקטיביזם

2.1. תקשורת

2.1.1. קישוריות

2.1.1.1. בין תחומי תוכן

3. LBS משמעות התקשות

4. אמפריציזם

4.1. DO

4.2. רואים

5. רציונליזם- תאוריה

5.1. קריאה

5.2. הבנה