Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Migracions by Mind Map: Migracions

1. Tipus de migracions

1.1. Segons la naturalesa

1.1.1. Forçades

1.1.1.1. Què és?

1.1.1.1.1. Perquè els obliguen

1.1.2. Voluntàries

1.1.2.1. Qué ès?

1.1.2.1.1. Perquè volen

1.2. Segons la durada

1.2.1. Temporals

1.2.1.1. Què és?

1.2.1.1.1. Sen van i tornen

1.2.2. Definitives

1.2.2.1. Què és?

1.2.2.1.1. Sen van i no tornen

1.3. Segons l'espai

1.3.1. internacionals

1.3.1.1. Què és?

1.3.1.1.1. Són desplaçaments fora del teu país

1.3.2. Interiors ( desplaçats )

1.3.2.1. Què és?

1.3.2.1.1. Són desplaçaments dins d'un mateix país

2. Causes

2.1. Polítiques

2.1.1. Guerres

2.1.1.1. Què és?

2.1.1.1.1. És una lluita armada entre en principi dos grups

2.1.2. Persecucions

2.1.2.1. Què és?

2.1.2.1.1. Perseguir a algú per matar-lo perquè no pensen com ells

2.2. Econòmiques

2.2.1. Atur elevat

2.2.1.1. Què és?

2.2.1.1.1. Falta de feina

2.2.2. Millorar el nivell de vida

2.2.2.1. Què és?

2.2.2.1.1. Tindre més diners per:

2.3. Catàstrofes naturals

2.3.1. Riuades

2.3.1.1. Què és?

2.3.1.1.1. Una inundació

2.3.1.2. Per què?

2.3.1.2.1. Fortes pluges

2.3.1.2.2. Trencament de:

2.3.2. Terratrèmols

2.3.2.1. Què és?

2.3.2.1.1. És el resultat de l'alliberament brusc d'energia

2.3.2.2. Per què?

2.3.2.2.1. Es mouen les plaques

2.3.3. Sequeres

2.3.3.1. Què és?

2.3.3.1.1. Extens període de subministrament d'aigua

2.3.3.2. Per què?

2.3.3.2.1. Perquè una zona rep una precipitació meteorològica

2.3.4. Erupcions volcàniques

2.3.4.1. Què és?

2.3.4.1.1. Emissió violenta a la superfície terrestre de:

2.3.4.2. Per què?

2.3.4.2.1. S'escalfa a l'interior llavors erupciona