MIGRACIONS EMMIGRACIONS I IMMIGRACIONS

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
MIGRACIONS EMMIGRACIONS I IMMIGRACIONS by Mind Map: MIGRACIONS EMMIGRACIONS I IMMIGRACIONS

1. Miillorar el nivell de vida

2. Polítiques

2.1. guerres

2.2. percecucions

3. causes

4. Econòmiques

4.1. atur elevat

4.2. atur elevat

5. Catastrofes naturals

5.1. erupcions volcàniques

5.2. Riuades

6. tipus de migració

7. segons la naturalesa

7.1. forçades

7.2. voluntaries

8. segons la durada

8.1. definitives

8.2. temporals

9. Segons l'espai

9.1. internacionals

9.2. interiors(desplaçament