ƯU ĐÃI XU

Track your sales prospects right from the first qualification call

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ƯU ĐÃI XU by Mind Map: ƯU ĐÃI XU

1. Điểm danh

2. Tài khoản

2.1. Thông tin

2.1.1. Tên tài khoản

2.1.2. Số Xu, MGG, MHT

2.1.2.1. Lịch sử nhận Xu, MGG, MHT

2.1.2.2. Kho MGG, MHT,...

2.1.3. Cấp thành viên

2.1.3.1. Thông tin ưu đãi dành cho cấp thành viên

3. Đổi quà

3.1. Đổi mã

3.1.1. MGG

3.1.2. Freeship

3.1.3. ...

3.2. Cửa hàng giá tốt, 0 Đ

4. Nhiệm vụ

4.1. Nhiệm vụ ngày

4.1.1. Điểm danh

4.1.2. Chơi minigame

4.1.3. Vote shop

4.1.4. Mua 1 đơn hàng

4.1.5. Xem livestream

4.1.6. Đánh giá đơn hàng

4.2. Nhiệm vụ tháng

4.2.1. Điểm danh liên tục ? ngày

4.2.2. Tích lũy ? xu

4.2.3. Mua ? đơn hàng

4.2.4. ...

5. MiniGame

5.1. Lắc Sóng Săn Xu

5.2. Sàn Nhạc Thương Hiệu