Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ЗВО by Mind Map: ЗВО

1. Мережева складова

1.1. Інтернет-ресурси

1.2. web-сервер

1.3. Файлові сервери

1.4. Електронна бібіліотека

1.5. Еектронні журнали

1.6. Дистанційний курс

1.7. Поштовий сервер

2. Технічне забезпечення

2.1. Доступ до мережі інтернет

2.2. ПК

2.3. Сервер бази даних

3. Програмне забезпечення

3.1. Microsoft

3.2. OJS Open Journal Systems | Public Knowledge Project

3.3. Система управління навчанням - LMS

3.4. Moodle - віртуальне навчальне середовище