A función de relación

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
A función de relación by Mind Map: A función de relación

1. 1 INTRODUCIÓN

1.1. A función de relación consiste en:

1.1.1. Captar información do exterior meidiante os órganos dos sentidos.

1.1.2. Interpretar esa información no cerebro.

1.1.3. Actuar mediante a elaboración dunha resposta adecuada.

1.2. Sentidos

1.2.1. Reciben información do exterior.

1.3. Sistema nervioso

1.3.1. Envía as ordes ao cerebro, que decide como actuar.

1.4. Aparato locomotor

1.4.1. Recibe ordes do cerebro.

1.4.2. Pon en funcionamento o noso corpo.

2. 2 PARTES DO CORPO IMPLICADAS

2.1. Sentidos

2.1.1. Células receptores que captan:

2.1.1.1. A luz

2.1.1.2. A temperatura

2.1.1.3. A presión sobre a pel

2.1.1.4. O son

2.1.1.5. Os sabores

2.1.2. Nervios: cables que transmiten a información por todo o corpo.

2.1.2.1. Olfativo

2.1.2.2. Óptico

2.1.2.3. Da pel

2.1.2.4. Gustativo

2.1.2.5. Auditivo

2.2. Aparato locomotor

2.2.1. Músculos

2.2.2. Esqueleto

2.2.3. O cerebro

2.2.3.1. Dá as ordes para a execución.

2.3. Sistema nervioso

2.3.1. Cerebro

2.3.1.1. Dirixe e controla toda a información.

2.3.2. Neuronas

2.3.2.1. O sistema nervioso está formada por estas células.

2.3.2.1.1. A súa rexeneración é imposible.

2.3.2.2. Partes:

2.3.2.2.1. Corpo

2.3.2.2.2. Dendritas

2.3.2.2.3. Axón

2.3.3. SNC

2.3.3.1. Encéfalo

2.3.3.1.1. Cerebro

2.3.3.1.2. Cerebelo

2.3.3.1.3. Bulbo raquídeo

2.3.3.2. Médula espiñal

2.3.3.2.1. Moitos movementos reflexos os realizamos sen pensar.

2.3.4. Sistema nervioso periférico

2.3.4.1. Nervios sensitivos

2.3.4.2. Nervios motores

3. 3 FUNCIONAMENTO DO APARATO LOCOMOTOR

3.1. Traballo conxunto de músculos sistema esquelético.

3.1.1. 1. Os músculos reciben ordes polos nervios receptores do cerebro ou a médula.

3.1.2. 2. Cando un músculo recibe a orde contráese e tira dos osos.

3.1.3. 3. Cando cesa a orde o múscullo volve ao estado inicial de repouso.

4. Coordinación interna

4.1. O noso cerebro actúa sobre o noso sistema endocrino e os músculos involuntarios,

4.1.1. Músculos involuntarios:

4.1.1.1. Non forman parte do aparato locomotor.

4.1.1.2. Forman parte dos órganos.

4.1.1.2.1. Músculos do corazón.

4.1.1.2.2. Músculos do aparato dixestivo

4.1.1.3. Forman o sistema endocrino

4.1.1.3.1. Este produce glándulas

4.1.1.3.2. As hormonas transmiten a información do cerebro ás células.

4.1.1.3.3. Hormonas