Mục tiêu hướng đến phục vụ gây ấn tượng với khách hàng

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Mục tiêu hướng đến phục vụ gây ấn tượng với khách hàng by Mind Map: Mục tiêu hướng đến phục vụ gây ấn tượng với khách hàng

1. Hành động

1.1. 3C 2T

1.1.1. Chào, cười, cảm ơn, tươi, tương tác

1.2. 3 đảm bảo

1.2.1. Đảm bảo tác phong : quần áo gọn gàng, bỏ áo trong quần, đầu tóc gọn gàng, nữ trang điểm nhẹ. Đảm bảo vệ sinh : Bất kì khu vực nào khách hàng trông thấy được phải không rác, không nước bẩn, không vật dụng thừa. Đảm bảo tập trung : không làm việc riêng, đảm bảo hiệu suất công việc cao, tập trung vào công việc.

2. Mục đích

2.1. Hài lòng là tiêu chuẩn còn ấn tượng là mục tiêu

2.2. Khách hàng ấn tượng về quán sẽ thúc đẩy khách cao hơn việc khách hài lòng có những hành động tích cực đến doanh thu : giới thiệu bạn bè, khen trên phương tiện truyền thông, đặt tiệc...

3. Nhân viên

3.1. Có mindset về ngành dịch vụ, nắm rõ và thực hiện được những mục tiêu của quán Oppa

3.1.1. Tổ chức Training toàn bộ nhân viên

3.1.1.1. 9/7 và 10/7 mỗi buổi 10 bạn với chủ đề : Tại sao khách hàng ấn tượng sẽ hơn việc khách hàng hài lòng - làm thế nào để khách hàng ấn tượng

3.1.1.2. Kiểm tra độ hiểu của nhân viên 2 ngày sau buổi train. Khảo sát nhân viên Sup trực tiếp đã chia sẻ hướng dẫn mình những gì ?

3.2. Thái độ nhân viên

3.2.1. Khách hàng là người trả lương => khách hàng là quan trọng nhất, có khách hàng mới có Oppa

3.2.2. Làm gì cũng phải làm tốt nhất có thể, rửa chén cũng phải là người rửa chén sạch nhất. Mỗi bàn chúng ta phục vụ đều phải cho kết quả giống nhau, tốt nhất có thể

3.2.3. Sup sẽ báo cáo mỗi ngày bằng form đánh giá

4. Cải tiến vận hành

4.1. Phân vị trí trực từng khu