Factors que alteren es ecosistemes

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Factors que alteren es ecosistemes by Mind Map: Factors que alteren es ecosistemes

1. Artificials

1.1. Canvi climàtic

1.1.1. El canvi climàtic és el canvi de clima produït per l'activitat humana.

1.1.2. Conseqüències: Alteración del ecosistema L'esperança de vida empitjorarà L’ecosistema canviarà dramàticament. L’aire es contaminarà i ja no es podrà respirar bé.

1.2. DESERTITZACIÓ

1.2.1. La desertització és el procés natural de formació de deserts.

1.2.2. Conseqüències: La pèrdua de sòl dificulta l'absorció de l’aigua de pluja, la qual cosa fa que, amb el temps, les terres es converteixin en deserts. Aquest procés anomenant desertització.

1.3. DESFORESTACIÓ

1.3.1. La desforestació és un procés de desaparició dels boscos i masses forestals, fonamentalment causada per l'activitat humana

1.3.2. Conseqüències: La tala d’arbres destrueix la superficie forestal. Causa la pèrdua de l'hàbitat de espècies.

1.4. Sequeres

1.4.1. La sequera o secada és un extens període que pot anar de pocs mesos a anys en el qual una zona experimenta una deficiència en el subministrament d'aigua

1.4.2. Conseqüències: Afecten les collites potser motivada per l’erosió que faci que els sòls es degradin i no puguin emmagatzemar tanta aigua com abans però sol anar lligada a la deficiència de precipitacions.

1.5. PÈRDUA DE BIODIVERSITAT

1.5.1. Desapareixen espècies d’animals i plantes. Per culpa dels humans hi ha tres raons: La tala de boscos: La sobreexplotació d'espècies animals: El canvi climàtic:

1.5.2. conseqüències

1.5.2.1. que les espècies es comencen a extingir

2. Causes naturals

2.1. TSUNAMI

2.1.1. És una sèrie d'ones massives que poden tenir lloc després d'un terratrèmol, activitat volcànica

2.1.2. Conseqüències: Els tsunamis ho inunden tot i ofeguen els éssers vius i habiten que puguin crèixer le plantes

2.2. EROSIÓ

2.2.1. Eliminen la coberta vegetal per conrear, aplanem els terrenys per edificar, fem tales abusives, provoquem incendis…

2.2.2. Conseqüències

2.2.2.1. com que la erosió fa que el sòl es vagi gastant fa que hi hagin plantes que no puguin créixer per tant el conreu i llavors els animals que menjaven allà han de migrar

2.3. Inundacions

2.3.1. Aquests factors alteren amb els danys econòmics, comportaments de les persones, el risc de la extinció d'éssers vius i sectors productius afectats.

2.3.2. Conseqüències

2.3.2.1. es danya el terreny i és difícil de que puguin crèixer noes plantes

2.4. TERRATREMOLS

2.4.1. És el resultat de l'alliberament brusc d'energia acumulada pels desplaçaments i les friccions de les diferents plaques de l'escorça terrestre

2.4.2. Conseqüències: Els terratrèmols a partir del nivell 6 poden fer cràters que ho destrossen l’ecosistema.

2.5. VOLCANS

2.5.1. Un volcà és una estructura geològica per la qual emergeix magma de l'interior del nucli d'un planeta que en sortir a l'exterior es converteix en lava, roca fosa, a causa de la pèrdua de gasos.

2.5.2. Consequències: El gas tòxic dels volcans no deixa respirar i mata els éssers vius i la lava ho destrossa tot el seu pas.

2.6. Huracans

2.6.1. És una tempesta forta que es forma al mar i acostuma a provocar vents amb velocitats superiors a 120 km/h.

2.6.2. Conseqüències: Fan grans ventades i destrossen tots el que té pel devant