5. BIOLOŠKI VAŽNI SPOJEVI

biološki važni spojevi

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
5. BIOLOŠKI VAŽNI SPOJEVI by Mind Map: 5. BIOLOŠKI VAŽNI SPOJEVI

1. Građa i dobivanje masti i ulja

1.1. esteri

1.1.1. alkohola glicerola i viših masnih kiselina

1.2. esencijalne masne kiseline

1.2.1. organizam ne može sam sintetizirati, dobiva ih samo hranom

1.3. triglicerid u masti - veći udio zasićenih masnih kiselina triglicerid u ulju - pretežito nzasićene masne kiseline

1.4. biljne masti

1.4.1. proizvode se postupkom kataličkog hidrogeniranja

2. Svojstva i uporaba masti i ulja

2.1. netopivi su u vodi, otapaju se u organskim otapalima

2.1.1. benzinu, tetraklormetanu

2.2. emulzija

2.2.1. nestabilna smjesa dviju tekućina koje se ne miješaju

2.2.2. emulgatori

2.2.2.1. tvari koje emulziju čine postojanom

2.3. vosak

2.3.1. ester

2.3.1.1. reakcijom viših masnih kiselina i dugolančanih alkohola

3. Ugljikohidrati

3.1. stanično disanje

3.2. jednostavni

3.2.1. monosaharidi

3.3. složeni

3.3.1. disaharidi

3.3.2. polisaharidi

4. Monosaharidi - glukoza i fruktoza

4.1. glukoza (grožđani šećer)

4.2. fruktoza (voćni šećer)

4.3. šećeri

4.3.1. slatkog okusa i topljivi u vodi

5. Disaharidi - saharoza

5.1. saharoza

5.2. laktoza

5.3. maltoza

5.4. šećeri

5.4.1. slatkog okusa i topljivi u vodi

6. Polisaharidi - škrob i celuloza

6.1. škrob

6.2. celuloza

6.3. glikogen

6.4. slabo topljivi/ netopljivi u vodi

6.4.1. nisu slatka okusa

7. Aminokiseline i bjelančevine

7.1. bjelančevine

7.1.1. proteini

7.1.2. nastaju povezivanjem aminokiselina

7.2. aminokiseline

7.2.1. organske molekule koje sadržavaju amino-skupinu ( -NH2) i karboksilnu skupinu ( -COOH)

7.2.2. povezuju se peptidnom vezom + voda

7.3. biuret reakcija

7.3.1. (Cu2+ u lužnatoj otopini)

7.4. ksantoproteinska reakcija

7.4.1. bjelančevine + dušična kiselina

8. Enzimi

8.1. biološki katalizatori

8.1.1. ubrzavaju kem. reakcije u živim organizmima