Xây dựng quy trình làm việc itsweb

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Xây dựng quy trình làm việc itsweb by Mind Map: Xây dựng quy trình làm việc itsweb

1. Nhân sự

1.1. Đội dev

1.1.1. 1 laravel

1.1.2. 1 wordpress

1.1.3. 1-2 thực tập sinh

1.2. Đội marketing

1.2.1. 1 content

1.2.2. 1 sale

1.3. Đội design

1.3.1. 1 partime

1.3.2. 1 remote

1.4. Quản lý chung

1.4.1. Quyền anh ( sale và mar )

1.4.2. Anh thiện ( dev )

2. Khách hàng

2.1. Khách hàng tự tìm kiếm trên web và ads

2.2. Khách hàng từ partner

2.3. Khách hàng từ mối quan hệ

2.4. Khách hàng cũ

2.5. Khách hàng đội sale tìm kiếm

3. Quy trình làm việc

3.1. Tiếp nhận yêu cầu

3.1.1. Chốt yêu cầu và gửi anh thiện / Qa để làm báo giá

3.1.1.1. Nhận cọc 30-50% hợp đồng và tiến hành làm

3.1.1.1.1. Đội design thiết kế và gửi lại cho sale(để chốt KH)

4. Quản lý tài chính

4.1. Lên danh sách các dự án trong tháng

4.2. Tổng hợp chi phí phát sinh

4.3. Tổng hợp chi lương thưởng

4.4. Phân chia lợi nhuận