Tạo một gian hàng trực tuyến cho tủ sách

gian hàng trực tuyến

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Tạo một gian hàng trực tuyến cho tủ sách by Mind Map: Tạo một gian hàng trực tuyến cho tủ sách

1. Mục đích, nguyên nhân thực hiện

1.1. 1/ Vấn đề sách trong Tủ sách. - Nhập dữ liệu sách hiện có trong Tủ sách và các mặt hàng để buôn bán gây quỹ - Thống kê các sách hiện có trong tủ , giúp hỗ trợ công tác quản lý nhập và xuất sách hiện tại. 2/ Vấn đề sách và các mặt hàng buôn bán gây quỹ. - Sách và các mặt hàng muốn buôn bán gây quỹ sẽ phải chọn nút trên giao diện quản lý là " Sản phẩm đăng bán" - Đây cũng là một kênh hỗ trợ việc bán sách gây quỹ và thanh lý sách cũ. - Hỗ trợ việc quản lý các sản phẩm trong hoạt động gây quỹ dễ dàng thay vì phải tìm kiếm các hình trên facebook mỗi khi nhóm đăng bán.

2. Cách thức thực hiện

2.1. - Thiết kế 1 gian hàng trực tuyến dành cho Tủ sách giúp Tủ sách có thể quản lý được các nhu cầu trên. - Mỗi khi có đơn hàng thì người đặt hàng sẽ điền thông tin để mình có thể liên hệ lại. Thông tin của người đặt hàng sẽ được gửi về fanpage facebook hoặc gmail.

3. Yêu cầu, đánh giá

3.1. - Ứng dụng sẽ thực hiện trong 1 tuần và sẽ chạy thử để có được mô hình phù hợp nhất cho công việc của Tủ sách - Trong thời gian thực hiện sẽ tiếp nhận các ý kiến phản hồi của Tủ sách. - Ứng dụng công nghệ giúp các công tác trong Tủ sách trở nên dễ dàng hơn