Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Thu điếu by Mind Map: Thu điếu

1. Mục đích chính của tác giả khi đi câu là hòa mình vào thiên nhiên đất trời

1.1. 2 câu cuối

2. Tác giả,tác phẩm:

2.1. Nguyễn Khuyến

2.2. Nằm trong trùm 3 bài thơ mùa thu

2.3. Tuy đỗ đạt cao nhưng ông chỉ làm quan 10 năm r về dạy học

2.4. Ông là người có tài năng và cốt cách thanh cao

2.5. Thể hiện sự phẫn nộ trước

3. Phân tích

3.1. Ao thu: thể hiện đặc điểm của Bình lục: rất nhỏ nhắn, nước trong ao rất trong

3.2. Chiếc thuyền câu bé tẻo teo: Sự bé nhỏ của chiếc thuyền so với cái ao

3.2.1. 2 câu đầu

3.3. Lạnh lẽo: Nói lên tiết trời mùa thu

3.4. Màu sắc: xanh biếc của sóng, màu vàng của lá, màu xanh của da trời: thể hiện chủ yếu gam màu xanh, rõ nét hơn mùa thu man mát

3.5. Quanh co của ngã trúc: theo kiểu vườn xưa, dài, vắng đọng

3.5.1. 4 câu tiếp

3.6. Vẽ nên nét đặc trưng của nền câu cá Bắc Bộ

3.7. 1.Cá ở đâu đó đang đớp đậu dưới chân bèo, Nên hiểu theo cách này

3.7.1. 2 cách hiểu

3.8. 2. Không có cá đớp đậu

3.9. Tiếng động giúp tác sực tỉnh và quay lại với hiện thực