Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
THƯƠNG VỢ by Mind Map: THƯƠNG VỢ

1. Tác giả

1.1. Trần Tế Xương (Tú Xương)

1.2. Nhà thơ trào phúng, thế hệ tiêu biểu cuối cùng của nhà Nho, gương mặt nổi bật của TK XIX

1.3. Cuộc đời lận đận trong nghiệp thi cử

2. Tác Phẩm

2.1. Đề tài: Người vợ --> Đề tài hiếm gặp trong văn học

2.2. Tú Xương có cả một mảng sáng tác về người vợ của mình

2.3. Thương vợ là bài thơ cảm động, lời chi ân sâu sắc đến người vợ hiền thảo Phạm Thị Mẫn

3. 2 câu đề

3.1. Quanh năm buôn bán ở mom sông Nuôi đủ năm con với một chồng

3.1.1. Lời giới thiệu về công việc cảu bà tú

3.1.1.1. Thời gian: Quanh năm, không có ngày nghỉ ngơi, vòng lặp triền miên

3.1.1.2. Công việc: buôn bán, khéo léo, giỏi tính toàn, chăm chỉ

3.1.1.3. Địa điểm: mom sông, nơi chênh vênh, nguy hiểm

3.1.2. Từ "Nuôi"

3.1.2.1. Nghĩa là chăm dưỡng

3.1.2.1.1. 5 con ( Trách nhiệm, nghĩa vụ)

3.1.2.1.2. 1 chồng( gánh nặng)

3.1.3. Từ "Đủ"

3.1.3.1. Về vật chất

3.1.3.2. Về tinh thần

4. 2 câu thực

4.1. Lặn lội thân cò khi quãng vắng Eo sèo mặt nước buổi đò đông

4.1.1. Biện pháp đảo ngữ

4.1.1.1. lặn lội: vất vả, khó khăn khi mưu sinh

4.1.2. Thân cò

4.1.2.1. hình ảnh con cò ẩn dụ cho người phụ nữ

4.1.2.2. Tấm thân gầy mong manh Thân phận kiếp con cò

4.1.3. Ca dao có câu : sông sâu chớ lội, đò đầy chớ qua

4.1.3.1. Nơi cha ông khuyên con cháu tránh xa lại là nơi bà Tú mưu sinh hàng ngày

5. 2 câu luận

5.1. Một duyên hai nợ âu dành phận Năm nắng mười mưa dám quản công

5.1.1. Duyên- nợ: Ông tơ, bà nguyệt se duyên mà thành

5.1.1.1. bà tú phải gánh chịu, nợ nắng, nợ mưa

5.1.2. cách ứng xử

5.1.2.1. không một lời than trách, không ngại khó khăn

5.1.2.2. chấp nhận

6. 2 câu kết

6.1. Cha mẹ thói đời ăn ở bạc Có chồng hờ hững cũng như không

6.1.1. Tiếng chửi

6.1.1.1. Thói đời, xã hội

6.1.1.2. Ông Tú tự hóa thân vào bà Tú để chửi chính mình

6.1.2. Cho thấy sự chân trọng người vợ