SWOT Analysis

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
SWOT Analysis by Mind Map: SWOT Analysis

1. (O) Möjligheter

1.1. Kunderna köpbeteende förändras, kunder handlar allt mer via internet

1.2. Kundernas behov ändras pga miljömedvetenhet.

1.3. Karma får fler ambassadörer för "influencer"-trenden. Och där med nya butiker.

2. (W) Svagheter

3. (T) Hot

3.1. Socialamedier-detox tendensen kan göra att Karma förlorar användare.

3.2. Nya företag med samma koncept kan tillkomma (nytableringar)

4. (S) Styrkor