Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Họp CIP 25/09 by Mind Map: Họp CIP 25/09

1. Đối tác: Gmarks

2. Trao đổi và kết luận

2.1. Các logo 2,3,4 không liên kết nhiều đến hoạt động của Công ty, chưa phù hợp lắm về mặt hình tượng.

2.2. Kết luận: Gmarks cần bổ sung 1 vài Big Idea và thiết kế logo để trình bày lại với BTM.

3. 4 ý tưởng logo

3.1. Opt1: Hình cây dừa nhìn từ trên xuống, vòng xoáy 6 tán lá

3.2. Opt2: Mang hình tượng chim khổng tước

3.3. Opt3: Mang hình tượng bươm bướm

3.4. Opt4: Hình tượng cánh chim ôm tròn như trái dừa

3.5. Đang liên hệ lấy hình ảnh từ đối tác

4. Phương pháp: thiết kế 4 ý tưởng logo dựa trên 1 Big Idea

5. Big Idea

5.1. Vũ khúc Thiên Nhiên

5.1.1. trách nhiệm với thiên nhiên, bảo vệ môi trường, vũ khúc là nghệ thuật phát triển về sản phẩm tươi sạch, ngoài dừa (dứa, dưa hấu, chuối),…. Mang sức sống thiên nhiên đến mọi nhà

6. Màu sắc

6.1. Xanh lá

6.1.1. Thiên nhiên, tươi mới

6.2. Cam đỏ

6.2.1. Năng lượng, sức sống tràn đầy